Vodnik 2020 NaslovnicaPravkar izšlo

V zbirki popisi, vodniki in inventarji Nadškofijskega arhiva Maribor je izšel nov tematski zvezek:

Vodnik po matičnem gradivu in zapisnikih duš v Nadškofijskem arhivu Maribor


V obsežnem vodniku so zavedene originalne matične knjige, prepisi matičnih knjig, digitalizirane kopije matic in zapisniki duš. Na enem mestu je tako zbrano najbolj relevantno gradivo za rodoslovne in podobne raziskave. Vodnik vsebuje tudi obsežno krajevno kazalo in druge pripomočke. Vodnik je izšel kot e-knjiga in je brezplačno dosegljiv na naši spletni strani. Vodnik smo prilagodili tako, da so posamezne vrste gradiva zbrane na istem mestu. Pri tem je glavni kriterij župnija, na katero se gradivo nanaša in je hkrati tudi izvorni ustvarjalec dokumenta. Za posamezno vrsto gradiva smo prilagodili tudi obliko in elemente popisa. To velja predvsem za zapisnike duš, kjer so v vodniku navedeni še dodatni elementi popisovanja. Vodnik smo pripravljali z mislijo na številne neprofesionalne uporabnike, s ciljem, da bi jim na enem mestu ponudili čim več informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo. Zato smo v Vodniku strnili podatke o gradivu in se osredotočili na najpomembnejše informacije za raziskovalce in ga opremili s številnimi pomagali, ki bodo, tako upamo, olajšali usmerjanje po arhivskem gradivu.

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige