Geslo:Milosti polna spomni se

Življenjepis up. pomožnega škofa dr. Jožefa Smeja

Rojen: 15. 02. 1922 Bogojina
Posvečen v duhovnika: 08. 12. 1944 Szombathely
Stolni kanonik: 01. 09. 1969
Član zbora svetovalcev in naddekan: 18. 09. 1969
Stolni prošt mariborskega stolnega kapitlja: 06. 01. 1975
Generalni vikar: 14. 11. 1980
Naslovni škof černiški in mariborski pomožni škof:

- imenovan: 25. 4. 1983
- posvečen: 23. 5. 1983 Maribor, stolnica
- upokojen: 18. 6. 2009

Od Bogojine, kjer je bil rojen 15. februarja 1922, do Maribora je dr. Jožef Smej prehodil veliko študijskih in duhovniških postaj: bogoslovje je začel v Mariboru, končal pa ga je v Sombotelu, kjer je na praznik Brezmadežne, 8, decembra 1944 prejel mašniško posvečenje.

Kratke postaje so bile potem v Dokležovju, Dobrovniku, Turnišču, zatem pa 21 let v Murski Soboti. V Mariboru opravlja različne službe že od leta 1969, od leta 1983 je pomožni škof. Upokojen je 18.6.2009.

Življenjsko delo mariborskega pomožnega škofa dr. Jožefa Smeja je veliko in vsestransko: škof, duhovnik, pesnik,. pisatelj, prevajalec, cerkveni zgodovinar. Kulturna preteklost Slovenske okrogline je bila hvaležno polje njegovega nenehnega zanimanja za življenje tistih mož, ki so med Muro in Rabo stoletja ohranjali vero in slovenstvo. Napisal je več izvirnih znanstvenih in leposlovnih del, sodeloval pri prevajanju Bogoslužnega molitvenika, Zakonika cerkvenega prava, Svetega pisma stare in nove zaveze ter komentarjev k psalmom. Skoraj od duhovniškega posvečenja se je Jožef Smej poglabljal v življenje in delo dr. Franca Ivanocyja in njegovih sodelavcev, tistih mož, ki so v drugi polovici prejšnjega stoletja obračali kolo zgodovine in kulture med Muro in Rabo.

Poleg samostojnih monografskih del škof Smej najpogosteje objavlja svoje spise v Stopinjah, ki jim je bil prvi urednik in je še vedno član uredniškega odbora. Znanstvene razprave so največkrat objavljene v Časopisu za zgodovino in narodopisje, v Zgodovinskem časopisu, Slavistični reviji in v drugih zbornikih.
Bibliografija njegovih del obsega preko 150 enot, med katerimi so v veliki meri samostojne knjižne publikacije.

Teološka knjižnica Maribor je na poseben način povezana s pomožnim škofom dr. Jožefom Smejem, saj je njen redni gost in dragocen svetovalec, vedno pripravljen priskočiti na pomoč pri prevajanju latinskih ali madžarskih tekstov.

Več: 
V publikaciji >Ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožefa Smeja<, Drago Sobočan, Izdala: Stolna župnija sv. Nikolaja, Murska Sobota, 2007)