Naša naloga


Zaprtje arhiva epidemija

OBVESTILO

Zaradi epidemije do preklica zapiramo čitalnico arhiva! Za stranke smo arhivisti še vedno na razpolago po telefonu ali e-pošti!
Ostanite zdravi! 

 

 

 

 

Vodnik 2020 Naslovnica

 V zbirki popisi, vodniki in inventarji Nadškofijskega arhiva Maribor je izšel nov tematski zvezek:

Vodnik po matičnem gradivu in zapisnikih duš v Nadškofijskem arhivu Maribor.

V obsežnem vodniku so zavedene originalne matične knjige, prepisi matičnih knjig, digitalizirane kopije matic in zapisniki duš. Na enem mestu je tako zbrano najbolj relevantno gradivo za rodoslovne in podobne raziskave. Vodnik vsebuje tudi obsežno krajevno kazalo in druge pripomočke. Vodnik je izšel kot e-knjiga in je brezplačno dosegljiv na naši spletni strani.

 

Prošnja za donacijo Donacija - matične knjige

Matične knjige iz območja Nadškofije Maribor so od 20. oktobra 2020 brezplačno dosegljive na spletu. Digitalizirane matične knjige se hranijo na pomnilniškem strežniku Nadškofijskega arhiva Maribor od koder se - preko internetnega portala MatriculaOnline - prikazujejo uporabniku na domačen računalniškem zaslonu.
Nadškofija Maribor je v letu 2020 s prerazporeditvijo sredstev, ki jih za delovanje arhiva prejema od Ministrstva za kulturo, uspela zagotoviti denar za nakup in postavitev sodobnega pomnilniškega strežnika. Da bi omogočili hitro in nemoteno delovanje te opreme je potrebno redno vzdrževanje, posodabljanje in sčasoma tudi menjava iztrošenih tehničnih komponent. Za ta namen načrtujemo letno za okrog 800,00 € stroškov, ki jih ne moremo zagotoviti drugače kot z donacijami.
Zato prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.
Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige