OBVESTILO

Velika noč 2021Velika noč 2021

Zaradi zaostrenih ukrepov proti širjenju bolezni ostaja Nadškofijski arhiv Maribor do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Arhivisti smo uporabnikom na razpolago na daljavo vse delovne dni (razen na veliki petek, 2. 4. 2021).

Informacije o arhivskem gradivu, izpiske iz matičnih knjig in druga potrdila lahko naročite po pošti, elektronski pošti ali po telefonu.

 

Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike ter obilo milosti in miru!

 

Naša naloga

Prošnja za donacijo Donacija - matične knjige

Matične knjige iz območja Nadškofije Maribor so od 20. oktobra 2020 brezplačno dosegljive na spletu. Digitalizirane matične knjige se hranijo na pomnilniškem strežniku Nadškofijskega arhiva Maribor od koder se - preko internetnega portala MatriculaOnline - prikazujejo uporabniku na domačen računalniškem zaslonu.
Nadškofija Maribor je v letu 2020 s prerazporeditvijo sredstev, ki jih za delovanje arhiva prejema od Ministrstva za kulturo, uspela zagotoviti denar za nakup in postavitev sodobnega pomnilniškega strežnika. Da bi omogočili hitro in nemoteno delovanje te opreme je potrebno redno vzdrževanje, posodabljanje in sčasoma tudi menjava iztrošenih tehničnih komponent. Za ta namen načrtujemo letno za okrog 800,00 € stroškov, ki jih ne moremo zagotoviti drugače kot z donacijami.
Zato prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.
Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige