Geslo: "Zgodi se tvoja volja

Življenjepis up. nadškofa metropolita dr. Franca Krambergerja

Msgr. dr. Franc Kramberger se je rodil 7. oktobra 1936 v župniji sv. Lenarta v Slovenskih goricah. Po osnovni šoli v domačem kraju je postal dijak Prve gimnazije v Mariboru in tam leta 1954 maturiral. Po maturi se je vpisal na ljubljansko Teološko fakulteto in kot mariborski bogoslovec bival v bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1960 v mariborski stolnici sv. Janeza Krstnika.

Kot novomašnik je bil  nastavljen za kaplana v župniji Maribor - Sv. Rešnje Telo. Leta 1965 je prevzel službo prefekta v Slomškovem dijaškem semenišču v Mariboru in jo opravljal do leta 1972. V tem času se je posvetil tudi podiplomskemu študiju. Leta 1973 je na Teološki fakulteti v Ljubljani doktoriral. Med letoma 1972 in 1980 je bil vicepostulator v procesu za beatifikacijo škofa Slomška. Leta 1972 ga je škof Maksimilijan Držečnik imenoval za ravnatelja Slomškovega dijaškega semenišča. To delo je opravljal vse do škofovskega imenovanja.

Za mariborskega škofa ga je papež Janez Pavel II. imenoval 6. novembra 1980, škofovsko posvečenje pa je prejel 21. decembra 1980 v mariborski stolnici. Za škofovsko geslo si je izbral Marijine besede: >Zgodi se tvoja volja.<

Nadškof Kramberger si je skozi vsa leta prizadeval, da bi bila Cerkev resnična skupnost verujočih in v polnosti znamenje Božje ljubezni v svetu. Poseben poudarek v svoji škofovski službi je namenil skrbi za vzgojo mladih, za družine in skrbi za duhovne poklice. V duhu teh treh pomembnih stebrov žive Cerkve so v mariborski škofiji potekali trije škofijski pastoralni zbori (o družini: 1989-1990, o duhovnikih: 1995 in o mladini: 1999). Zborovanja so prerasla v vseslovenski Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem - Slovensko sinodo.

V skrbi za mlade in vzgojo je nadškof Kramberger leta 1992 začel intenzivno pripravo na ustanovitev Škofijske gimnazije v Mariboru. Leta 1995 je bil ustanovljen Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, in s 1. septembrom 1997 je Škofijska gimnazija začela s svojim izobraževalnim delom. Leta 1994 so v Mariboru zaživeli vsi letniki bogoslovja in tudi celoten študij teologije na mariborski enoti Teološke fakultete v Ljubljani.

Velik dogodek za slovenski narod, za Cerkev na Slovenskem in za nadškofa Krambergerja osebno je bil dvakratni obisk papeža Janeza Pavla II. v Mariboru (1996 in 1999) ter beatifikacija prvega mariborskega škofa Antona Martina Slomška ob drugem papeževem obisku (19. 9. 1999). V razmerah po drugi svetovni vojni škofa Slomška v javnem življenju iz ideoloških razlogov niso omenjali. Velike zasluge, da se je delo za beatifikacijo A. M. Slomška, začeto pred 2. svetovno vojno, nadaljevalo in bilo kronano z beatifikacijo, ima prav nadškof Franc Kramberger. Pri svojem podiplomskem študiju se je namreč poglabljal v Slomškovo delo ter podrobno preučeval njegovo življenje in dejavnost. Kot vicepostulator pri procesu beatifikacije in pozneje kot mariborski škof in nadškof si je ves čas prizadeva, da bi bl. škof Anton Martin Slomšek dobil tisto mesto v slovenski zgodovini, ki mu pripada. 
Kot redni član Jugoslovanske škofovske konference si je veliko prizadeval za pastoralno ureditev vprašanja glede župnije Razkrižje. Sveti sedež je ta problem rešil, ko je bil 24. avgusta 1994 škof Kramberger imenovan za apostolskega administratorja delov zagrebške nadškofije, sedaj varaždinske škofije. V okviru Slovenske škofovske konference (SŠK) je opravljal več služb: več mandatov je bil podpredsednik SŠK, nato tudi predsednik SŠK, od 6. decembra 2004 do 16. marca 2007. Od leta 1990 do 2007 je bil predsednik Slovenske Karitas. Kot član SŠK je bil delegat na treh sinodah škofov v Rimu in prav tako je bil zastopnik SŠK na zasedanjih Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE). Pri SŠK je bil tudi predsednik Komisije za sredstva družbenega obveščanja pri SŠK.

Dne 7. aprila 2006 je papež Benedikt XVI. v Cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije: v Celju, Murski Soboti in v Novem mestu, dotedanjo mariborsko škofijo pa je povzdignil v nadškofijo in metropolijo. Nadškof Kramberger je 29. junija 2006 kot novi metropolit iz rok papeža Benedikta XVI. v Rimu prejel palij - zunanje znamenje službe metropolita in bil 24. septembra 2006 v mariborski stolnici umeščen kot prvi mariborski nadškof metropolit.

27. junija 2010 je v mariborski stolnici obhajal 50 let mašništva (zlato mašo) in 30 let škofovske službe. Častita jubileja je obhajal v bratski povezanosti z duhovniki mariborske metropolije in se skupaj z njimi Bogu zahvalil za dar duhovništva.

V dolgoletnem času škofovanja je imenovani bil znan kot preprost in vsem dostopen škof. Vrata njegove pisarne so bila vedno odprta za duhovnike, predstavnike javnega življenja, delavce, kakor tudi za berače.

Z vstopom v 75. leto starosti je dr. Franc Kramberger zaprosil sveti sedež za razrešitev službe nadškofa metropolita. V četrtek, 3. februarja 2011, je sveti oče Benedikt XVI. odstop sprejel.