kranberger grb velik slo 1             kranberger grb velik lat 1

Razlaga grba:

Ob imenovanju za škofa, 6. novembra 1981, je novi mariborski škof dr. Franc Kramberger dal  v svoj grb upodobiti gričevnat svet Slovenskih goric, od koder je doma ter dodal  >Andrejev< križ, kot znamenje glavnega zavetnika škofije, ter mladiko vinske trte in grozd. Prav tako je v grb zapisal svoje škofovsko geslo: >Zgodi se tvoja volja<.

Vsi ti elementi so ostali sestavni del grba tudi ob imenovanju za mariborskega nadškofa metropolita. Poleg običajnih znamenj nadškofovske službe je ščit sedanjega grba horizontalno valovito razdeljen v dve polji. Na spodnjem je na rdeči podlagi upodobljena mladika vinske trte in grozd, kar spominja na Jezusovo priliko o trti, mladikah ter o sadovih, ki jih po besedah Jezusove prilike lahko pričakujemo samo takrat, če bomo kot mladike življenjsko povezani s trto, Jezusom. Gornje polje vsebuje >Andrejev< križ. Poleg tega je še napis z geslom mariborskega nadškofa.