BLAZON – URADNI OPIS GRBA

Grb njegove ekscelence mariborskega nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla SJ je upodobljen na poznogotskem ščitu španske oblike z ojnično  delitvijo. Na srebrnem (belem) polju je zeleno sidro, na črnem polju rdeč ogenj s štirimi zublji, na tretjem – prav tako črnem polju pa rdeče okroglo sito.

Šlemni okras: Zelen galero, iz katerega izhaja na vsaki strani deset zelenih cofov v štirih vrstah po 1, 2, 3, 4, cofe. Za grbovnim ščitom je v navpični legi zlat (rumen) t. i. patriarhov križ.

GRBOVNA DEVIZA

Pod grbovnim ščitom je prostostoječ črn napis: IZ TEME BO ZASVETILA LUČ.

Grbovna deviza v latinski verziji se glasi: DE TENEBRIS LUCEM SPLENDESCERE.

Dr. Tadej Jakopič

 

GRB Cvikl slo             GRB Cvikl lat   

 

»Iz teme bo zasvetila luč!« (2 Kor 4,6)

 

Zadnja leta je nadškofija Maribor iskala luč na koncu tunela, v katerem se je znašla zaradi finančne krize. Po sporazumu z upniki se je prižgal žarek upanja.

Pri izbiri gesla pa ni bil samo ta vidik.

Prihajam iz župnije, kjer je blaženi A.M. Slomšek kot kaplan tri leta poživljal plamen vere: »Vera bodi vam luč!«. Sem tesno duhovno povezan z njim in želim, da bi dočakal tudi dan njegove kanonizacije.

Navdihnil me je papež Frančišek s svojo encikliko »Luč evangelija«, saj si zelo prizadeva, da bi se ljudje odprli evangeliju, ga sprejeli za luč na svoji poti. Njegova misel, način dela in pastoralni pristop so mi  zelo blizu.

V tem geslu vidim tudi svoj program: položaj, v katerem smo se znašli, je bil temačen, bil je čas preizkušnje, križev pot …  Bil pa je tudi čas prečiščevanja, osvobajanja in novih odločitev. Ravno zato je v grbu tema, na desni sito (razločevanje, tehtanje…) in na levi ogenj, prečiščevanje, osvobajanje ter zgoraj v beli barvi sidro – upanje, da iz tega stanja izidemo prečiščeni, z novimi spoznanji in vizijo, seveda trdno zasidrani v Kristusu, ki je naše edino upanje in naša garancija za jutri. Tega želim oznanjati in približati ljudem, tistim, ki so bili krščeni, pa potem o njem niso nič slišali, pa tudi tistim, ki so se od Cerkve oddaljili iz tega ali onega razloga.  

To poslanstvo želim opravljati skupaj z duhovniki, laiki, še posebej tukaj mislim na ŽPS, gospodarske svete, ključarje, organiste in zborovodje ter voditelji raznih skupin v naših občestvih, da bi bilo več luči vere, več luči evangelija, več luči ljubezni, dobrote, medsebojnega spoštovanja in razumevanja!

msgr. Alojzij Cvikl

nadškof metropolit