ČITALNICA NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA JE ODPRTA ZA OBISKOVALCE 

Delo v čitalnici je mogoče v skladu z navodili NIJZ.  V primeru večjega povpraševanja za obisk čitalnice imajo prednost znanstvene raziskave in uporabniki za urejanje upravno-pravnih zadev.

Za obisk arhiva je potrebna rezervacija! 

PCT pogoji

KRATKA NAVODILA ZA OBISKOVALCE NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA MARIBOR V ČASU UKREPOV ZOPER COVID-19:

  • V čitalnico arhiva lahko sprejmemo največ eno zdravo osebo dnevno.
  • Za obisk arhiva je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.
  • Pred vstopom v sprejemno pisarno odložite vrhnja oblačila in torbe v garderobo ter si nadenite zaščitno masko. V čitalnico lahko vzamete vrednejše predmete in pripomočke, ki jih nujno potrebujete pri delu.
  • Ob vstopu v sprejemno pisarno si razkužite roke in se napotite do označenega delovnega mesta v čitalnici.
  • V čitalnici in sprejemni pisarni ohranjajte medsebojno razdaljo min. 1,5 m. Dokler se zadržujete na označenem delovnem mestu, nošenje zaščitne maske ni obvezno, vendar je priporočljivo.
  • Zadrževanje v sprejemni pisarni ni dovoljeno.
  • Upoštevajte vsa druga navodila zaposlenih glede varnega dela z arhivskim gradivom in spoštujte splošna navodila NIJZ glede zaščite pred okužbo.

Navodila veljajo od 13. 9. 2021 do preklica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naša naloga

Prošnja za donacijo Donacija - matične knjige

Matične knjige iz območja Nadškofije Maribor so od 20. oktobra 2020 brezplačno dosegljive na spletu. Digitalizirane matične knjige se hranijo na pomnilniškem strežniku Nadškofijskega arhiva Maribor od koder se - preko internetnega portala MatriculaOnline - prikazujejo uporabniku na domačen računalniškem zaslonu.
Nadškofija Maribor je v letu 2020 s prerazporeditvijo sredstev, ki jih za delovanje arhiva prejema od Ministrstva za kulturo, uspela zagotoviti denar za nakup in postavitev sodobnega pomnilniškega strežnika. Da bi omogočili hitro in nemoteno delovanje te opreme je potrebno redno vzdrževanje, posodabljanje in sčasoma tudi menjava iztrošenih tehničnih komponent. Za ta namen načrtujemo letno za okrog 800,00 € stroškov, ki jih ne moremo zagotoviti drugače kot z donacijami.
Zato prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.
Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige