Naša naloga

 

 


knjiga disk

DONACIJE ZA DIGITALIZACIJO ARHIVSKEGA GRADIVA

Lani smo zainteresirano javnost zaprosili, da naše delo podpre tudi z donacijami. Zbrali smo za 2.092,00 € prispevkov. S tem smo lahko pokrili stroške za  nemoteno delovanje in redno vzdrževanje IT opreme za spletno dostopnost. Del sredstev pa smo namenili tudi sofinanciranju projekta skeniranja, za redni servis skenerja, nadgradnjo računalnika in prenovljeno programsko opremo.

Prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki tudi v letu 2022 in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.

 

Hvala vsem donatorjem! 

 

Le z vašo pomočjo smo lahko nadaljevali in razširili naše delo!

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige