Naša naloga

 

 LendavaMATIČNA KNJIGA ŽUPNIJE LENDAVA 1715-1796 - knjiga, v kateri so združeni krstni, poročni in mrliški vpisi za skoraj celo 18. stol. je od danes dosegljiva tudi na spletu.
Potem ko so arhivski računalniki celoten vikend procesirali podobe in jih spreminjali v formate, ki so sprejemljivi za spletno uporabo, je knjiga končno dostopna na portalu Matricula.
Originalna knjiga je v restavracijskem postopku v Arhivu Slovenije, kjer so naredili tudi visoko-resolucijske skene. Gradivo je v izvirni a zelo poškodovani usnjeni vezavi z lesenimi oporami, brez hrbtnega dela platnice.
Knjiga izstopa po zunanjih dimenzijah in je z višino 51 cm, širino 20 cm, in debelino 11,5 cm v naši zbirki unikatna. Knjižni blok je sestavljen iz 440 listov. Vzrok poškodb so hude mehanske poškodbe zaradi pogoste rabe v preteklosti.
Knjiga je v zelo slabem stanju (močno poškodovana vezava, odpadajoče platnice, poškodovani začetne pole …) in zaradi velike možnosti nadaljnjih poškodb ni več na razpolago za raziskovalce.
Naj spomnimo, da gre za zelo pomemben pisni vir za zgodovino Prekmurja.
Restavracijski postopek je omogočila župnija Lendava s pomočjo donatorjev.

 

Diapozitiv1Bogastvo župnijskih arhivov – zapisniki duš

V Nadškofijskem arhivu Maribor skušamo zajeti bogastvo naših župnijskih arhivov in ga predstaviti najširši javnosti. Letos smo se znova posvetili zbiranju zapisnikov duš. V sodelovanju z župnijami, ki v svojih arhivih še hranijo arhivsko gradivo smo pridobili 191 novih zapisnikov za kar 40 župnij. Knjige smo digitalizirali in so v obliki skeniranih uporabniških kopij dostopne v naši čitalnici.
Iz tega zgodovinskega vira lahko razberemo veliko o življenju naših prednikov. Življenju, ki se odvija, v majhnih skupnostih, ki jih običajno imenujemo skupna gospodinjstva. To so lahko ožje ali razširjene družine, kmečka gospodarstva ali trgovske, delavske in obrtniške stanovanjske skupnosti.
Zapisnike duš poznamo pod različnimi imeni kot so Status animarum, Seelenstandsprotokol, Dušni zapisnik ipd.
Neredko se te knjige kažejo v dokaj neugledni obliki. Pri zapisih se vidi, da so pisani s hitro roko, polni so opomb v obliki kratic, prečrtanih zapisov in neprepoznavnih znakov. Takšni so zato, ker so avtorji skušali opisati aktualno stanje. To pa se je pogosto spreminjalo. Vpisovalci so spremembam sledili po najboljši moči, zato vpisi včasih izražajo vso zapletenost družbenega življenja. Na prvi pogled neurejeni seznami naslovov, imen, priimkov, datumov in spremljajočih opomb oživijo ob pravilni interpretaciji zapisov. Iz njih lahko preberemo kako so na daljši čas potekale interakcije med sorodniki, sosedi in poklici, če je vir zares popoln lahko sledimo tudi priseljevanju in odseljevanju prebivalstva na mikro ravni.
Njihova osnovna in bistvena funkcija pa je seveda opis bolj ali manj poglobljenega verskega čuta prebivalstva. Nastali so z namenom spremljanja in usmerjanja dušnega pastirstva in zato v prvi vrsti kažejo intenzivnost povezave med Cerkvijo, ki jo predstavlja domača župnija, in njenim občestvom.

Seznam SA

Posodobljen Vodnik po matičnih knjigah in zapisnikih duš v Nadškofijskem arhivu Maribor je v zaključni fazi priprave, vstavljajo se zadnje korekture. Zaradi velikega zanimanja za na novo pridobljene zapisnike duš pa danes objavljamo splošen pregled pridobljenega gradiva. Pri tem naj spomnimo, da tudi za zapisnike duš velja, da so za javnost razpoložljive samo tiste knjige, kjer so vpisani podatki starejši od sto let.

Splošen seznam zapisnikov duš pridobljenih v l. 2022.

 


knjiga disk

DONACIJE ZA DIGITALIZACIJO ARHIVSKEGA GRADIVA

Lani smo zainteresirano javnost zaprosili, da naše delo podpre tudi z donacijami. Zbrali smo za 2.092,00 € prispevkov. S tem smo lahko pokrili stroške za  nemoteno delovanje in redno vzdrževanje IT opreme za spletno dostopnost. Del sredstev pa smo namenili tudi sofinanciranju projekta skeniranja, za redni servis skenerja, nadgradnjo računalnika in prenovljeno programsko opremo.

Prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki tudi v letu 2022 in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.

 

Hvala vsem donatorjem! 

 

Le z vašo pomočjo smo lahko nadaljevali in razširili naše delo!

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige