Okras naslov

Izpolnjujemo zaveze
Ko smo pred dobrim desetletjem začeli z digitalizacijo matičnih knjig, smo si zadali cilj, da bomo poskenirali vse razpoložljive matice. Letos smo se temu cilju močno približali. Osrednji fokus arhivskega dela smo usmerili v dopolnjevanje digitalizirane zbirke in uspešno digitalizirali vso matično gradivo, ki ga hranimo v arhivu. Pri tem pa se nismo ustavili! V okviru dodatnega projekta smo pogledali tudi v župnijske arhive. Z odličnim sodelovanjem župnij smo uspeli zbirko še izpopolniti. Gre predvsem za matične knjige iz Prekmurja, Koroške in Pohorja. V letu 2021 smo tako poskenirali 703 enote, kar je 91.967 posnetkov. Celoten seznam knjig objavljamo tukaj.
Hvala župnijam za vso prijazno sodelovanje, Ministrstvu za kulturo za sofinanciranje našega dela in sodelavkam in sodelavcem projekta za ves vložen trud!

Obljuba za 2022
Naše delo pa s tem ni končano. Večina raziskovalcev se je v zadnjem letu usmerila na splet in mnogi že nestrpno čakate, da bodo omenjene matične knjige dostopne tudi na spletu. To je tudi naš cilj v prihodnjem letu. Ker smo se letos usmerili k učinkovitejši avtomatizaciji zajema metapodatkov digitaliziranega gradiva, bomo že v prvih mesecih naslednjega leta še bolj pospešeno širili razpoložljivo zbirko na spletu. Tako bo vso gradivo dostopno tudi na spletu.
Hvala našim zunanjim strokovnim sodelavcem za vso tehnično pomoč, izboljšave in vztrajno iskanje preprostih rešitev za zapletene probleme!

Cenimo vašo pomoč!
Lani smo Vas zaprosili, da naše delo podprete tudi z donacijami. Odzvali ste se v velikem številu, tako da smo do sedaj zbrali za 2.092,00 € prispevkov. S tem smo lahko pokrili stroške za nemoteno delovanje in redno vzdrževanje IT opreme za spletno dostopnost. Del sredstev pa smo namenili tudi sofinanciranju letošnjega projekta skeniranja, za redni servis skenerja, nadgradnjo računalnika in prenovljeno programsko opremo. Prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki tudi v letu 2022 in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.
Hvala vsem donatorjem! Le z vašo pomočjo smo lahko nadaljevali in razširili naše delo!

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

 

okras 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naša naloga

 

PCT_pogoji.jpg

ČITALNICA NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA JE ODPRTA ZA OBISKOVALCE 

Delo v čitalnici je mogoče v skladu z navodili NIJZ.  V primeru večjega povpraševanja za obisk čitalnice imajo prednost znanstvene raziskave in uporabniki za urejanje upravno-pravnih zadev.

Za obisk arhiva je potrebna rezervacija! 

 

 

 

 

 

KRATKA NAVODILA ZA OBISKOVALCE NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA MARIBOR V ČASU UKREPOV ZOPER COVID-19:

  • V čitalnico arhiva lahko sprejmemo največ eno zdravo osebo dnevno.
  • Za obisk arhiva je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.
  • Pred vstopom v sprejemno pisarno odložite vrhnja oblačila in torbe v garderobo ter si nadenite zaščitno masko. V čitalnico lahko vzamete vrednejše predmete in pripomočke, ki jih nujno potrebujete pri delu.
  • Ob vstopu v sprejemno pisarno si razkužite roke in se napotite do označenega delovnega mesta v čitalnici.
  • V čitalnici in sprejemni pisarni ohranjajte medsebojno razdaljo min. 1,5 m. Dokler se zadržujete na označenem delovnem mestu, nošenje zaščitne maske ni obvezno, vendar je priporočljivo.
  • Zadrževanje v sprejemni pisarni ni dovoljeno.
  • Upoštevajte vsa druga navodila zaposlenih glede varnega dela z arhivskim gradivom in spoštujte splošna navodila NIJZ glede zaščite pred okužbo.

Navodila veljajo od 13. 9. 2021 do preklica.

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige