Poletni delovni čas 2

Naša naloga

 

Čitalnica

OBISK ČITALNICE

Arhivska čitalnica je odprta za obiskovalce. Potrebno je upoštevati splošna pravila za obisk ter trenutno veljavne proti-koronske ukrepe.

 

KRATKA NAVODILA ZA OBISKOVALCE NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA MARIBOR V ČASU UKREPOV ZOPER COVID-19

(Veljavno od 21. 2. 2022 naprej)

  • V čitalnico arhiva lahko sprejmemo največ dve osebi istočasno.
  • Pred vstopom v sprejemno pisarno odložite vrhnja oblačila in torbe v garderobo ter si nadenite zaščitno masko. V čitalnico lahko vzamete vrednejše predmete in pripomočke, ki jih nujno potrebujete pri delu.
  • Ob vstopu v sprejemno pisarno si razkužite roke in se napotite do označenega delovnega mesta v čitalnici.
  • V čitalnici in sprejemni pisarni ohranjajte medsebojno razdaljo min. 1,5 m. Dokler se zadržujete na označenem delovnem mestu, nošenje zaščitne maske ni obvezno, vendar je priporočljivo.
  • Upoštevajte vsa druga navodila zaposlenih glede varnega dela z arhivskim gradivom in spoštujte splošna navodila NIJZ glede zaščite pred okužbo.

Navodila veljajo od 21. 2. 2022 do preklica.


knjiga disk

DONACIJE ZA DIGITALIZACIJO ARHIVSKEGA GRADIVA

Lani smo zainteresirano javnost zaprosili, da naše delo podpre tudi z donacijami. Zbrali smo za 2.092,00 € prispevkov. S tem smo lahko pokrili stroške za  nemoteno delovanje in redno vzdrževanje IT opreme za spletno dostopnost. Del sredstev pa smo namenili tudi sofinanciranju projekta skeniranja, za redni servis skenerja, nadgradnjo računalnika in prenovljeno programsko opremo.

Prosimo, da podprete delovanje Nadškofijskega arhiva Maribor s prostovoljnimi prispevki tudi v letu 2022 in tako omogočite brezplačno uporabo matičnih knjig na spletu.

 

Hvala vsem donatorjem! 

 

Le z vašo pomočjo smo lahko nadaljevali in razširili naše delo!

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:
Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 MARIBOR,
TRR: SI56 045150003153202.
Namen nakazila: Donacija – matične knjige

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige