Janez Lesnika

Nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ je 5. maja 2015 za dobo petih let za generalnega vikarja imenoval duhovnika Janeza Lesnika, ki je bil rojen 25. 1. 1964 v župniji Ponikva. Po maturi se je najprej odločil za študij agronomije. Leta 1986 pa je vstopil v mariborsko bogoslovje in se vpisal na TEOF v Ljubljani. Prve tri letnike teološkega študija je študiral v Ljubljani, nato na Enoti ljubljanske TEOF v Mariboru. Po mašniškem posvečenju 29. 6. 1992 je bil dve leti kaplan na Prevaljah. S 1. julijem 1994 je nastopil službo škofijskega tajnika ter notarja pri Škofijskem cerkvenem sodišču, ter ti dve službi opravljal do leta 2000, ko je bil imenovan za škofijskega kanclerja ter za branilca vezi pri Škofijskem cerkvenem sodišču. Kot kancler je bil v letih 2000 - 2007 hkrati še nedeljski duhovni pomočnik v Vojniku, nato pa 2007 - 2010 v župniji Maribor - Tezno. Od leta 2006 je kanonik stolnega kapitlja v Mariboru. Za generalnega vikarja mariborske nadškofije ga je 9. 2. 2011 imenoval nadškof metropolit msgr.dr. Marjan Turnšek. Apostolski administrator, celjski škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek ga je 2. 8. 2013 imenoval za svojega pooblaščenca z vsemi pravicami in dolžnostmi generalnega vikarja. Nadškof Alijzij Cvikl ga je ponovno imenoval za generalnega vikarja.