Zbor svetovalcev

1. Bernard Geršak, stolni kanonik

2. Janez Lesnika, generalni vikar

3. Franc Linasi, č. kanonik in nadžupnik

4. p. Milan Kos OFM Conv., provincial

5. dr. Stanislav Slatinek, prof TEOF Ljubljana

6. Janez Strašek, župnik v Cirkovcah in stolni kanonik

7. Tomislav Šantak, župnik in dekan, Črešnjevec

8. dr. Ivan Štuhec, strokovni direktor Zavoda AMS

9. Marko Veršič, duhovni pomočnik