Škofijski gospodarski svet v smislu kanonov 492 - 494 Zakonika cerkvenega prava in Pravilnika o Gospodarskem svetu mariborske nadškofije sestavljajo:

  • Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof, predsednik ŠGS
  • g. Marijan Fesel, župnik in naddekan, Hajdina
  • g. Janez Kramberger, Sp. Porčič 20, 2230 Lenart
  • g. Anton Kuzman, Sp. Dolič 9, 3205 Vitanje
  • g. Janez Lesnika, generalni vikar
  • g. Matej Pirih, Slovenska 37, 2000 Maribor
  • g. Peter Pribožič, Ormoška cesta 89, 2250 Ptuj
  • g. Jože Vogrin, nadžupnik in arhidiakon, Slovenske Konjice
  • ga. Danica Ozvaldič, Kettejeva 25, 2000 Maribor