ČLANI DUHOVNIŠKEGA SVETA ZA OBDOBJE 2020 - 2025

 

Predsednik:

1. msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit

Člani po službi:

2. Janez Lesnika, generalni vikar in kancler

3. Bernard Geršak, stolni kanonik

4. Jani Družovec, voditelj PS

5. msgr. dr. Stanislav Slatinek, referent za bogoslovce in semeniščnike, oddelek TEOF

6. msgr. dr. Ivan Štuhec Vikariat bl. A. M. Slomška – malo semenišče

Člani po izvolitvi:

7. Igor Glasenčnik, župnik moderator, Dravograd

8. Janko Strašek, župnik in stolni kanonik, Cirkovce

9. Igor Ignacij Novak, župnijski upravitelj in dekan, Št. Ilj v Slov. goricah

10. p. Janez Papa OFM, župnik, Maribor – Sv. Marija

11. dr. Sebastijan Valentan, župnijski upravitelj in pravni zastopnik, Sv. Peter pri Mariboru - Malečnik

12. Marijan Fesel, župnik in naddekan, Hajdina

13. Tadej Legnar, nadžupnik, Vuzenica

14. Tomislav Šantak, župnik in dekan, Črešnjevec

15. Peter Leskovar, župnik in dekan, Zreče

16. Franc Linasi, nadžupnik in naddekan, Šmartno pri Slovenj Gradcu

17. Marijan Rola, župnik, Sv. Benedikt v Slov. goricah

18. Jože Urbanija, župnijski upravitelj, Središče ob Dravi

19. Ciril Čuš, župnik in dekan, Žetale

 Člani po imenovanju:

20. Janez Kurnik, stalni diakon, Sv. Barbara v Slov. goricah

21. Branko Maček, predsednik NŠKM, župnik v Svečini

22. p. Milan Kos OFM Conv, provincial, zastopnik redovnikov

23. Primož Lorbek, Univerzitetna župnija Maribor

24. dr. Vinko Potočnik, tajnik ŠPS

24. Jure Sojč, nadškofijski tajnik, predstavnik mlajših duhovnikov

25. Marko Veršič, duhovni pomočnik