Prva škofaNadškofijski arhiv Maribor hrani zapuščine naslednjih škofov in duhovnikov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPUŠČINE ŠKOFOV:

Držečnik, Maksimilijan   (deloma)

Grmič, Vekoslav

Karlin, Andrej

Kramberger, Franc (deloma)

Napotnik, Mihael

Slomšek, Anton Martin   

Stepišnik, Jakob

Tomažič, Ivan Jožef

Turnšek, Marjan (deloma)

Poleg gradiva lavantinskih škofov hrani arhiv tudi gradivo krškega škofa Josipa Srebrniča.

Slika 3: čestitke župljanov Ormoža škofu Stepišniku po prejemu cesarskega odlikovanja iz leta 1879: Slika 3

 

ZAPUŠČINE DUHOVNIKOV:

Aleksič, Jakob           

Aškerc, Anton                       

Ažman                       

Axner, Franc

Berden                                   

Bogovič, Janez                      

Bohanec, Franc

Cukala, Franc            

Čede,                                     

Čretnik, Ignaciji                    

Dornik                       

Gaberc                       

Golec, Januš

Goličnik, Jože                       

Herg, Lovro               

Hrastelj, Franc           

Hribovšek                  

Jagodič                                  

Janežič, Stanko

Jehart, Anton                         

Jeraj                           

Korošec, Anton         

Kosar, Franc              

Kotnik                       

Kovačič, Franc

Kragl, Viktor

Križanič                                 

Križnik                                  

Krošlj, Jože  

Lasbacher                  

Ljubša, Matija

Lukman, Franc Ksaver

Lendovšek, Mihael

Lorger, Evgen           

Matek, Martin                       

Mirt, Jožef

Mlakar                       

Moder                        

Meško, Franc Ksaver

Meško, Jožef                         

Munda, Vinko

Orožen, Ignacij          

Ostrc,

Ožinger, Anton

Pajek                                      

Pichler                        

Pikl                                        

Pletz                           

Potokar, Ferdinand    

Prelog – Ferk – Verne

Puncer, Franc

Rajhman, Jože           

Ribar                          

Richter, Jakob

Serajnik, Ivam

Slekovec, Matija

Somrek                                  

Sorčič                         

Stegenšek, Avguštin

Škafar, Ivam

Šmon

Šolinc, Viljem

Šrole

Tavelič                                   

Tovšak                       

Tratnik                                   

Trampuž                                

Trstenjak, Davorin    

Umek, Mihael                       

Veriti                         

Verne                         

Vodovnik                              

Voh                                       

Vraber                        

Vreže                         

Weniger                                 

Wyszucki                               

Zagajšek, Mihael

Zalokar                                  

Zdolšek, Franc

Zelko, Ivan

Zemljič                                  

Žičkar 

Žitnik             

Živortnik    

  Slika 4: Iz zapuščine duhovnikov: Januš Golec o priključitvi Prekmurja: Slika 4 

V skladu s Pravilnikom o uporabi gradiva škofijskih arhivov katoliške cerkve (Sporočila slovenskih škofij, št. 6/2017, str. 117–119) je gradivo iz zapuščin dostopno 50 let po smrti ustvarjalca, razen če ni ustvarjalec gradiva določil drugače (člen 9). Spisi, ki vsebujejo osebne podatke, so za raziskovalce dostopni 80 let po svojem nastanku oziroma 20 let po smrti osebe, na katero se nanašajo, če je datum smrti znan in ni z drugimi predpisi določeno drugače. Uporabnik je kazensko odgovoren za zlorabo osebnih podatkov in avtorskih ter sorodnih pravic, ki so nastale iz nedovoljene uporabe arhivskega gradiva (10 člen)..

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige