Temeljni mejnik obhajanja XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode