Maribor

p. Marjan Kranjc DJ, kurat v bolnišnici ---------- GSM 031/467 846

Bogomir Rakuša, kurat v bolnišnici---------- GSM 031/259 411

p. Benedikt Lavrih DJ, pomočnik kurata

 

Ormož

Župnija Ormož ---------------------------------------------------------------------------  02/741 15 36

 

Ptuj

p. Marjan Marucelj OFMCap, žpk - sod v Ptuju - Sv. Ožbalt GSM 031/364 091

 

Slivniško Pohorje

Bogomir Rakuša, kurat v bolnišnici -------------------- GSM 031/259 411

 

Slovenj Gradec

Simon Potnik, žpk v Slovenj Gradcu ----------------- GSM 041/691 065