Maribor UKC

p. Ivan Hočevar  DJ, kurat v bolnišnici ---------- GSM 041/286 352

Bogomir Rakuša, kurat v bolnišnici---------- GSM 031/259 411

 Ormož

Župnija Ormož ------------------------------------------------  02/741 15 36

 Ptuj

p. Nilan Kos  OFMConv, Ptuj - Sv. Peter in Pavel--------------  GSM 041/260 724

 Slivniško Pohorje

Bogomir Rakuša, kurat v bolnišnici -------------------- GSM 031/259 411

 Slovenj Gradec

Simon Potnik, žpk v Slovenj Gradcu ----------------- GSM 041/691 065