Naslovi naddekanijskih uradov:

BISTRIŠKO - KONJIŠKA 
Naddekan: Jože Vogrin, arhidiakon

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  GSM 031/858 079
Stari trg 40
3210 Slovenske konjice
Tel:03/759 37 33

 
KOROŠKA 

Naddekan: Franc Linasi, č. kanonik

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.    GSM 040/465 970
Šmartno pri Slovenj Gradcu 56
2383 Šmatno pri Slovenj Gradcu

Tel: 02/882 19 40

MARIBORSKA 

Naddekan: Alojz Petrič,nadžupnik

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  GSM 041/213 609
Hočka cesta 2
2311 Hoče
Tel:02/618 58 03 
 
PTUJSKO - ORMOŠKA

Naddekan: Marijan Fesel, župnik

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   GSM 041/942 850
Zgornja Hajdina 40
2288 Hajdina
Tel:02/788 31 00
 
SLOVENJEGORIŠKA 

Naddekan: Anton Fras, č. kanonik

GSM  031/687 664
Sv. Ana  25
2233  Sveta Ana
Tel:02/703 20 03

 

Naddekanije:

Naddekanija je ozemeljsko zaokrožena skupnost dveh ali več dekanij, ki so v pastoralno enoto povezane z namenom, da skupaj načrtujejo in usklajeno pastoralno delujejo v vseh župnijah področja, ki je povezano zaradi geografskih, kulturnih, gospodarskih in upravnih danosti. Naddekanijo vodi naddekan, ki je izvoljen izmed duhovnikov znotraj določene naddekanije.

Do leta 2002 smo imeli v mariborski škofiji štiri naddekanate in sicer: I., II., III., in IV. naddekanat. Naddekanati so bili sestavljeni iz več dekanij, ki so sestavljali določeno pokrajinsko celoto.
V letu 2002 se je pričelo preoblikovanje naddekanatov. Tako je nastalo devet naddekanij, ki so bile razdeljene glede na pastoralna področja.

Po ustanovitvi novih škofij in razglasitvi metropolije v letu 2006 so v novi mariborski nadškofiji ostale 4 naddekanije.

Na predlog Pastoralne službe ter po posvetovanju in v skladu s sklepom Duhovniškega sveta, dne 13. 12. 2006, se ustanovi še peta "Slovenjegoriška naddekanija", kamor spadata dekaniji Jarenina in Sv. Lenart v Slovenskih goricah. S tem se dekanija Jarenina izloči iz Mariborske naddekanije, dekanija Sv. Lenart pa iz dosedanje Ptujsko - Slovenjegoriške naddekanije. Ptujsko - Slovenjegoriška dekanija se preimenuje v Ptujsko - Ormoško naddekanijo.

 Naloge naddekanije so:

 • načrtovanje pastoralnega dela in skrb za uresničevanje škofijskega pastoralnega načrta
 • usklajevanje pastoralnega delovanja
 • spodbujanje duhovnikov, redovnikov, diakonov, katehetov in drugih pastoralnih sodelavcev k medžupnijskemu in dekanijskemu sodelovanju ter vsestranski medsebojni pomoči
 • spodbujanje in vključevanje novih sodelavcev za pastoralno dejavnost
 • oživljanje sodelovanja in povezovanja s škofijskimi ustanovami

Naddekani:

 • Naddekana imenuje škof po posvetu z duhovniki naddekanije.
 • Mandatna doba naddekana je pet let.

Naloge imenovanega naddekana so:

 • skrbi za uresničevanje nalog, ki jih naddekaniji nalaga škofijski pastoralni načrt
 • povezuje naddekanijo s škofijskimi ustanovami
 • skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje duhovnikov in njihovih sodelavcev
 • skrbi za duhovno poglobitev pastoralnih delavcev
 • spodbuja k medsebojni pomoči in solidarnosti
 • usklajuje delo naddekanijskih centrov
 • vodi plenarne seje
 • vodi seje tajništva
 • usklajuje delo komisij, odborov in referentov
 • vizitira dekane naddekanije

 

Naddekanova služba preneha:

 • po poteku mandata
 • z odpovedjo, ki jo sprejme škof
 • z razrešitvijo