IME GIBANJA
Društvo družina in življenje
Delavnice molitve in življenja
Frančiškov svetni red Slovenije ( FSR Slovenije)
Frančiškova mladina
Jezusova straža
Marijino delo – gibanje fokolarov
Neokatehumenska pot
Prenova v Duhu
Skupnost Emanuel
Slovenska skupnost krščanskega življenja (SSKŽ)
Slovensko biblično gibanje
Vera in luč
Zakonci za Kristusa
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov