Posvetitev dveh stalnih diakonov v stolnici (Andrej Sraka in Klemen Štavbar)

NADŠKOFIJSKI KOLEDAR
Datum: 2021-09-12 16:00 - 18:00

Mesto: Maribor

 

Naslov
Slomškov trg 20
Maribor

 

Vsi datumi


  • 2021-09-12 16:00 - 18:00