ENGLISH

 • Misijonsko področje metropolitanskih sedežev v Ogleju (Aquileia) in Salzburgu je leta 811 frankovsko-rimski cesar Karel Veliki (768-814) razdelil tako, da je Salzburgu pripadlo ozemlje severno, Ogleju pa južno od reke Drave, teoretično po vsem toku reke od izvira do izliva. Ta meja je ostala v veljavi kot škofijska skoraj 1000 let (do jožefinskih reform leta 1788). 
 • Leta 1070 je Salzburg ustanovil Krško (Gurk) škofijo na Koroškem
 • Leta 1751 je bil ukinjen Oglejski patriarhat in ustanovljena goriška nadškofija za avstrijski, videmska nadškofija pa za beneški del ukinjenega patriarhata.
 • Ignacij Franc Zimmermann (1824-1843), prvi Slovenec na lavantinskem škofijskem sedežu
 • Ko je leta 1846 Anton M. Slomšek (imenovan 30. maja, posvečen 5. julija, ustoličen 19. julija) postal lavantinski škof, je bila preureditev škofijskih meja in selitev sedeža ena od pomembnih in daljnosežnih odločitev.
 • Selitev škofijskega sedeža in nova razmejitev škofij na Koroškem in Štajerskem se je izvedla v letih 1854-1859 na temelju Tarnoczyjeve spomenice.
 • Škof Mihael Napotnik (1889-1922),  je lavantinsko škofijo razdelil na 4 naddekanate: Maribor levi breg, Maribor desni breg, naddekanat ob Savinji, naddekanat ob Savi.
 • Leta 1924 je Sveti sedež izločil lavantinsko škofijo iz salzburške metropolije in jo neposredno podredil sebi.
 • Leta 1926 je škof Andrej Karlin (1923-1933), začel postopek oziroma kanonični proces za beatifikacijo svojega predhodnika, škofa Antona M. Slomška.
 • Leta 1960 škof dr. Maksimilijan Držečnik postane rezidencijalni škof lavantinske škofije.
 • Leta 1964 se Lavnatinska škofije preimenuje v mariborsko-lavantinsko škofijo, v njeno ozemlje pa se vključijo župnije, ki so od leta 1923 bile pod upravo lavantinskega škofa.
 • Leta 1968 je mariborska škofija vključena v slovensko metropolijo s sedežem v Ljubljani.
 • Leta 1980 je za mariborskega škofa imenovan dr. Franc Kramberger.
 • Leta 1996 je prvi obisk papeža Janeza Pavla II v Mariboru.
 • Leta 1999 papež Janez Pavel II. drugič obišče Maribor in razglasi Antona Martina Slomška za blaženega
 • Leta 2006 se mariborska škofija razdeli na 3 škofije: Maribor, Celje in Murska Sobota, ter postane nadškofija in metropolija, škof Kramberger pa nadškof metropolit.
 • Leta 2015 je Nadškofija Maribor po dolgotrajnih pogajanjih in dogovarjanjih sklenila s svojimi institucionalnimi in neinstitucionalnimi upniki sporazum h kateremu je podal soglasje tudi Sveti sedež. Sklenitev sporazuma predstavlja za Nadškofijo Maribor, zaradi finančnega zloma, končanje enega izmed težjih obdobij v njenem obstoju, hkrati pa pomeni nov začetek v izpolnjevanju osnovnega poslanstva Cerkve.