STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2017

POVRŠINA

3682 km2

PREBIVALCEV

416.827

KATOLIČANOV

348.661

NOVOKRŠČENCI

2740

BIRMANCI

2014

PRVOOBHAJANCI

2059

CERKVENIH POROK 

632

CERKVENIH POGREBOV 

3646

DUHOVNIKOV (škofijskih in redovnih)

181

KATEHETOV LAIKOV (skupaj)

153

ČLANOV ŽUPN. PASTORALNIH SVETOV

2396

STALNIH DIAKONOV

5

BOGOSLOVCEV

7

SEMENIŠČNIKOV

0

NOVOMAŠNIKOV

0

UMRLIH DUHOVNIKOV

4

ŽUPNIJ

144

ZASEDENE ŽUPNIJE

95

ŽUPNIJE V SOUPRAVI

49

DEKANIJ

12

NADDEKANIJ

5

NAJMANJŠA ŽUPNIJA

Strojna (99 katoličanov)

NAJVEČJA ŽUPNIJA

MB-Pobrežje (13000 katolič.)

CERKVA IN KAPEL (skupaj)

351

CERKVA (župnijskih)

143

CERKVA (podružničnih)

148

KAPEL

60

KATOLIŠKIH ŠOL (GIMNAZIJA)

1

KATOLIŠKIH VRTCEV

2

KAT. SOC. - VARSTVENIH USTANOV

5

DRUŽINSKIH POSVETOVALNIC

1

AMBULANT KARITAS

1