Kronologija škofije od začetka 20. stoletja do danes

 • 1900, 1903, 1906, 1911 »Napotnikove škofijske sinode«
 • 1912 v škofijo pridejo salezijanci, ki ustanovijo v Veržeju Marijanišče
 • 1895-1914 pozidanih 10 velikih župnijskih cerkva, 8 pa znatno povečanih
 • 1922 smrt škofa dr. Mihaela Napotnika
 • 1923 za novega lavantinskega škofa sveti sedež imenuje dr. Andreja Karlina
 • 1923 lavantinski škof postane apostolski upravitelj 3 župnij Graško-sekavske škofije, 13 župnij krške škofije ter 18 župnij somboteljske škofije, ki so po Senžermenski mirovni pogodbipripadle Jugoslaviji
 • 1924 sv. sedež izloči lavantinsko škofijo iz salzburške metropolije in jo neposredno podredi sebi
 • 1926 začetek kanoničnega postopka za beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška
 • 1928 slovesno obhajanje 700-letnice škofije
 • 1933 smrt škofa dr. Andreja Karlina
  1933 za lavantinskega škofa imenovan dr. Ivan Jožef Tomažič
 • 1941 nacisti iz škofije izgnali 284 škofijskih in 81 redovnih duhovnikov
  1949 smrt škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča
 • 1949 za upravitelja škofije imenovan dr. Maksimilijan Držečnik
  1960 škof dr. Maksimilijan Držečnik postane rezidencialni škof lavantinske škofije
 • 1960 obnovljeno Slomškovo dijaško semenišče v mariborskem frančiškanskem samostanu
 • 1964 Lavnatinska škofija se preimenuje v mariborsko-lavantinsko škofijo, v njeno ozemlje pa se vključijo župnije, ki so od leta 1923 bile pod upravo lavantinskega škofa
 • 1968 obnovljeno bogoslovno semenišče v Mariboru
 • 1968 za pomožnega škofa imenovan dr. Vekoslav Grmič
 • 1968 mariborska škofija priključena ljubljanski metropoliji
  1968 prestavitev delnega teološkega študija v Maribor
 • 1978 smrt škofa dr. Maksimiljana Držečnika, vodstvo škofije kot kapitukarni vikar prevzame pomožni škof dr. Vekoslav Grmič
  1980 za mariborskega škofa imenovan dr. Franc Kramberger
 • 1983 za pomožnega škofa imenovan dr. Jožef Smej
 • 1989 prvo zasedanje škofijskega zbora o družini
  1990 drugo zasedanje škofijskega zbora o družini
 • 1994 v Maribor preseljeni vsi letniki bogoslovja in vzporedno celoten študij teologije Teološke fakultete v Ljubljani - Enota Maribor
 • 1995 prvo in drugo zasedanje škofijskega zbora o duhovnikih
  1996 prvi obisk papeža Janeza Pavla II v Sloveniji in v Mariboru
 • 1997 blagoslovitev nove škofijske stavbe "Andreanum"
  1997 ustanovitev Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška
 • 1998 papež Janez Pavel II potrdi in sklene postopek za beatifikacijo škofa A. M. Slomška
 • 1999 tretji škofijski zbor o mladini
  1999 prvo zasedanje škofijskega zbora o mladini
 • 1999 papež Janez Pavel II. drugič obiskal Maribor ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega
 • 2005 umrl naslovni škof dr. Vekoslav Grmič
 • 2006 mariborska škofija se razdelila na tri škofije: Maribor, Celje in Murska Sobota. Hkrati Maribor postane nadškofija in sedež metropolije
 • 2009 za nadškofa koadjutorja v Mariboru imenovan dr. Marjan Turnšek, ki je vodstvo nadškofije prevzel z upokojitvijo nadškofa Krambergerja, 3. februarja 2011
 • 2013 papež Frančišek sprejme odstop nadškofa metropolita Marjana Turnška, škofijo prevzame kot apostolski administrator celjski škof dr. Stanislav Lipovšek
 • 2015 papež Frančišek je za novega mariborskega nadškofa metropolita imenoval jezuitskega duhovnika, dotedanjega nadškofijskega ekonoma, msgr. Alojzija Cvikla DJ (imenovan 14. 3. 2015)