Cerkvene Matice online 2Obvestilo za javnost
Za vse zgodovinarje in ljubiteljske raziskovalce rodoslovja ali krajevne zgodovine SV Slovenije bo 20. oktober 2020 pomemben datum. Od tega dne naprej bo na spletu dostopna zbirka digitaliziranih matičnih knjig Nadškofijskega arhiva Maribor.


Zbirka zajema župnijske matične knjige za obdobje dobrih 300 let od leta 1597 do l. 1919 iz območja mariborske metropolije - torej celotne SV Slovenije (slovenska Štajerska, Koroška in Prekmurje). Raziščete lahko 4.556 enot matičnega gradiva (krstnih, poročnih, mrliških knjig in indeksov) oziroma pogledate dobrih pol milijona posnetkov iz originalnih knjig (natančno 531.291).


Pregled matičnih knjig bo brezplačno dostopen preko spletne strani Matricula-Online, ki je zadnja leta prvovrstni spletni vir za rodoslovne in podobne raziskave v srednji Evropi. Od tedaj naprej lahko domači in tuji rodoslovci poiščejo svoje prednike in izsledijo družinske korenine iz udobja svojega doma kar preko spleta.


Dolgo pričakovana spletna objava digitaliziranih matičnih knjig je plod dobrega mednarodnega sodelovanja Nadškofijskega arhiva Maribor, ki se je začelo že leta 2010. Tistega leta je mariborski škofijski arhiv v sodelovanju s škofijskim arhivom iz Gradca (Diözesanarchiv Graz) začel skupni projekt Matriken Digital, ki se je sofinanciral s sredstvi razvojnih skladov EU. V okviru tega projekta se je do zaključka l. 2013 v Mariboru skeniralo čez 3.500 matičnih knjig. Proces se je nadaljevala tudi po zaključku projekta. Digitalizirane knjige so bile do sedaj dostopne v čitalnici arhiva. V sodelovanju z Škofijskim arhivom St. Pölten (Diözesanarchiv St. Pölten) in Mednarodnega centra za arhivske raziskave (ICARUS – International Centre for Archival Research) pa bodo matične knjige sedaj na razpolago tudi na spletu.

 

Vsi željni informacij o svojih prednikih lahko svojo radovednost potešijo na spletni strani

 

https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/maribor/
Spletno obvestilo 1 del

Spletno obvestilo 2 del

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige