Pridobivanje podatkov iz matičnih knjig

Pridobivanje informacij in podatkov iz matičnih knjig je mogoče osebno v informacijski pisarni, po telefonu, elektronski ali navadni pošti.

• Pri tem se upošteva, da lahko stranka brezplačno pridobi le podatke o vpisu v matično knjigo, če arhivu posreduje dovolj natančne podatke, da se vpis najde brez dolgotrajnega iskanja. Za posredovanje večje količine podatkov se obračuna taksa v skladu s cenikom. Podatke je mogoče pridobiti le za knjige, ki so dosegljive v skladu s 12. in 13. členom pravilnika.


• V kolikor stranka ne posreduje dovolj natančnih podatkov ali želi obširnejše podatke (rodoslovno raziskavo) se stranki obračuna tematska poizvedba po naročilu. Uporabniku se obračuna raziskovalne ure v skladu s cenikom.

 

Pridobivanje izpisov in potrdil iz matičnih knjig

• V informacijski pisarni, po pošti ali po elektronski pošti je mogoče naročiti izpiske iz matičnih knjig (krstni, poročni, mrliški ali družinski list) ali overjene kopije vpisa v matične knjige. Za to se zaračuna arhivska taksa v skladu s cenikom. Izpiske in overjene kopije je mogoče pridobiti le iz matičnih knjig, ki so dosegljive v skladu s 12. in 13. členom pravilnika in le iz originalov matičnih knjig (za knjige, ki jih hranimo le v obliki uporabniških kopij to ni mogoče).


• Pridobivanje izpiskov ali overjenih kopij iz matičnega gradiva, za katerega velja časovna omejitev (gradivo mlajše od 100 let) je mogoča le z dovoljenjem pristojnega škofa ordinarija (smiselna uporaba 11. člena pravilnika).

 

Pridobivanje reprodukcij matičnih knjig

Pridobivanje reprodukcij iz matičnih knjig ali iz uporabniških kopij za zasebne potrebe in fotografiranje je mogoče:
• V čitalnici arhiva, kjer lahko stranka sama fotografira matične knjige ali skenirane kopije v obsegu največ 25 strani na knjigo oziroma največ 25% ene knjige (14. člen Pravilnika). Fotografirati je mogoče le knjige, ki so dosegljive v skladu z 12. in 13. členom pravilnika. Za fotografiranje ne obračunavamo nadomestila.


• V informacijski pisarni, po pošti ali po elektronski pošti je mogoče naročiti overjene kopije iz matičnih knjig (krstni, poročni, mrliški ali družinski list) Za to se zaračuna arhivska taksa v skladu s cenikom. Izpiske in overjene kopije je mogoče pridobiti le iz matičnih knjig, ki so dosegljive v skladu s 12. in 13. členom pravilnika in le iz originalov matičnih knjig (za knjige, ki jih hranimo le v obliki uporabniških kopij to ni mogoče).

 

 

Nadškofijski arhiv - kontakt:

Tel.  ++ 386 05 90 80 120

e-mail: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si

Matične knjige na spletu

maticne knjige