ŠKOFIJSKA ORGLARSKA ŠOLA

      

Škofijska orgelska šola

Vrbanska cesta 30

2000 Maribor

Tel. 0590 92 400

 

Škofijska orglarska šola (ŠOŠ) v Mariboru je s presledki naslednica Orglarske šole

v Celju, ki jo je 15. oktobra 1899 ustanovil in do julija 1937 vodil Karel Bervar.

Septembra 1937 je začela pouk Škofijska cerkveno-glasbena šola v Mariboru.

Za ravnatelja orgelske šole je bil imenovan stolni regens Janez Ev. Gašparič, njegov

namestnik pa je postal Gregor Zafošnik. Šola ni bila le strogo glasbena,

ampak so organiste usposabljali tudi za njihov vzporedni stranski poklic

(npr. občinski tajnik). Predmetnik Škofijske cerkveno-glasbene ustanove  je obsegal

kar 16 glasbenih predmetov in 7 stranskih predmetov. Po nenadni smrti ravnatelja

Janeza Ev. Gašpariča leta 1948, je vodenje šole prevzel Gregor Zafošnik.

Zaradi političnih razmer je delovanje šole po drugi svetovni vojni za nekaj časa zamrlo. 

Leta 1955 je bil  ustanovljen Škofijski svet za cerkveno glasbo.

Njegov predsednik je bil  Franc Hrastelj, podpredsednik pa Gregor Zafošnik.

Med drugim je bila njegova naloga skrb za izobraževanje organistov in zborovodij.

V letih od 1960 do 1979 je Gregor Zafošnik  izobrazil 71 organistov.

Od leta 1979 dalje ponovno deluje Nadškofijska orgelska šola.

Njen ravnatelj je bil stolni regens maesto Marjan Potočnik, leta 1991 pa je vodenje

šole  prevzel Š. A. Ferenčak. Šola ima Pripravnico in Orgelsko šolo.

Pripravnica je namenjena tistim, ki nimajo ustrezne izobrazbe iz klavirja in

glasbene teorije.

Orgelska šola traja 4 leta. Predmetnik v OŠ vsebuje orgle z liturgičnim igranjem,

nauk o instrumentih z organologijo, harmonijo, kontrapunkt, solfeggio, vokalno tehniko,

zgodovino glasbe, dirigiranje, oblikoslovje, liturgiko in zbor.

Po končanih 4 letih prejmejo učenci potrdilo o usposobljenosti za

cerkvenega organista in zborovodja. Za tiste, ki ne zmorejo celotnega 4-letnega

programa, imamo še 2-letni program orgel z liturgičnim igranjem, liturgiko in

organologijo, ki jih usposobi za spremljevalca ljudskega petja.

V šolskem letu 2008/2009 smo imeli na Pripravnici vpisanih 10 učencev,

na Orgelski šoli pa 12 učencev. Na šoli so poučevali dr. Š. A. Ferenčak,

dr. S. Lipovšek, prof. B. Rošer in prof.  L. Fortek.

Praznovali smo tudi  30. obletnico orgelske šole, ki smo jo obeležili s kratkim

koncertom. Koncert  je bil v petek, 23. 10. 2009 ob 19. uri v stolni cerkvi.

V letu 2011 se je šola preselila v prostore Zavoda Antona Martina Slomška.