PASTORALNI PROGRAM EMAVS

Slika1

Po zgledu učencev na poti v Emavs (Lk 24,13-35) smo se v mariborski nadškofiji odločili podati se na pot iskanja novega načina občestvenega življenja, ki ga v starih strukturah ne najdemo več. Boleče se namreč zavedamo, da nekatere oblike pastorale ne ustrezajo, nekatere pa so že, ali pa so vsaj tik pred tem, da propadejo. Zato je odločitev za pot, ki se zdi primerna, toliko bolj osvobajajoča.

Ozadje programa pot Emavs je točka 59 v dokumentu Pridite in poglejte, ki predstavlja temeljni namen slovenskega pastoralnega načrta: Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni. (PIP 59)

Potem ko smo pregledali pastoralne moči, finančne zmogljivosti župnij in še druge parametre, smo opazili, da brez živih občestev, v katerih bodo posamezni člani goreli z novo apostolsko gorečnostjo, ne bo šlo. Zato je toliko bolj pomembno vključevanje sodelavcev, ki po krstu deležijo pri trojni Kristusovi službi. Teh sodelavcev imamo po občestvih kar nekaj in so dobri, zavzeti, vendar velikokrat na svoje delo nepripravljeni. Sami vemo, da jih pogosto vključimo, ne da bi jih prej kakorkoli formirali. Zato se pogosto zgodi, da se hitro iztrošijo in odidejo.

Program Emavs zato ni program v smislu: rešimo, kar se rešiti da, ampak je program prebujanja poklicanosti in poslanstva pri tistih, ki si želijo živa občestva in so pripravljeni za to nekaj narediti. Program je namenjen predvsem tistim, ki so že vpeti v življenje župnij in so že sprejeli kakšno odgovorno službo, ali pa iščejo svoje mesto znotraj župnije, bi pa se radi za svoje poslanstvo usposobili in opolnomočili. V program so povabljeni predvsem voditelji ŽPS in ŽGS, voditelji bogoslužnih sodelavcev (bralci Božje besede, glasbeniki, delivci obhajila …), voditelji mladinske pastorale, molitvenih občestev, voditelji animatorjev za nove duhovne poklice, sodelavci župnijskih Karitas, voditelji zakonskih skupin …. ali pa tisti, ki jih župnik ali občestvo prepozna kot potencialne odgovorne na različnih pastoralnih področjih.

Osnovna naravnanost povabljenih laikov med 20 in 65 letom starosti (žensk in moških; študentov, mladih, odraslih, vernikov srednjih let in mlajših upokojencev)  naj vsebuje vsaj nekaj od spodnjih elementov:

  • so živi udje Cerkve (odprti za osebno rast v odnosu do Jezusa) in imajo živ čut pripadnosti Cerkvi;
  • Jezusovo besedo so pripravljeni in zmožni širiti med drugimi predvsem z vodenjem malih župnijskih občestev;
  • so pripravljeni darovati nekaj svojega časa za pot začetnega in trajnega oblikovanja za služenje drugim.

Na programu poti Emavs bomo na vlogo voditelja pogledali tako s svetopisemskega kot tudi strokovnega vidika, da bi tako odkrili sodobnega voditelja znotraj občestva.

Delo poti Emavs se bo odvijalo v kombinaciji srečanj v živo in po zoomu. Sodelovanje v programu vključuje udeležbo na srečanjih, kjer bomo spoznavali osnove duhovnosti poklicanosti, poslanstva in vloge laikov in veščin vodenja. V drugi del pa spada samostojno delo po posameznih pastoralnih področjih ter spremljanje pri tem.

Prijaviti se je mogoče na spletni strani mariborske nadškofije (https://www.nadskofija-maribor.si/web/index.php) pod zavihkom Emavs.

Pripravljalni odbor programa Emavs