emavs evharistija

Namen programa

Gre za osnovno oblikovanje laiških župnijskih sodelavcev in voditeljev in kristjanov dobre volje, da bi v njih prebudili zavest poklicanosti in poslanstva ter čimbolj strokovno in duhovno usposobiti in opolnomočiti za poslanstvo. Med drugim bi se s tem lahko vzpostavila mreža sodelavcev za posamezna pastoralna področja.

 

Cilji programa

Cilji programa Emavs so:

 • Opolnomočenje kristjana za današnji čas.
 • Odkrivanje lastnega poslanstva v župnijskem, dekanijskem in širšem cerkven občestvu
 • V poglabljanju osebnega odnosa s Kristusom in življenja po zakramentih.
 • Odkrivanje, kako s svojim osebnim življenjem lahko pričujem med ljudmi o Kristusu (nova evangelizacija).
 • Usposobiti posameznika za voditelje malih občestev (zlasti v okviru vodenja župnije)

 

Komu je namenjen program

Program je (med drugim) namenjen:

 • katehetom, ki nimajo pogojev za kanonično misijo
 • izrednim delivcem obhajila
 • voditeljem molitvenih skupin
 • bogoslužnim bralcem
 • voditeljem glasbe pri bogoslužju
 • vsem, ki so pripravljeni sodelovati in odkriti svoje poslanstvo v župniji, dekaniji
 • tajništvom ŽPS in ŽGS
 • sodelavcem župnijskih pisarn
 • skrbnikom župnijskih medijev (splet, župnijski list itd.)
 • sodelavcem župnijskih Karitas
 • mladinskim voditeljem (animatorjev, ministrantov, voditeljev birmanskih skupin itd.)
 • sodelavcem pastorale družine (zakonske skupine, ločeni, vdoveli, ženske skupine, moške skupine itd.)
 • sodelavcem, ki pripravljajo na zakramente (na zakon, na krst, na prvo obhajilo itd.)
 • sodelavcem različnih gibanj
 • župnijskim sodelavcem, ki želijo poglobiti duhovni pomen svojega poslanstva