Emil Drev 2V četrtek, 8. februarja 2024, je v celjski bolnišnici sklenil tek zemeljskega življenja in odšel v večnost upokojeni cirkulanski župnik in častni dekan završke dekanije g. Emil Drev.

Rojen je bil 12. 3. 1943 v Kočnem, v župniji Laporje. Po končani osnovni šoli v Laporju je šolanje nadaljeval v Ljubljani in se najprej zaposlil kot trgovec v delikatesi. V želji, da bi postal duhovnik je ob delu končal gimnazijo in po uspešno opravljeni maturi izpolnil pogoje za vpis na Teološko fakulteto.

Teologijo je študiral v Ljubljani in v Mariboru ter bil 29. junija 1972 v mariborski stolnici posvečen v mašnika. Kot semeniški duhovnik je bil imenovan za duhovnega pomočnika na Muti (1972 – 1973), a že naslednje leto (16. 7. 1973) je prevzel v oskrbo župnijo Sv. Barbare v Halozah – Cirkulane to župnijo vodil do izteka meseca julija 2019. Tudi po razrešitvi je ostal med »svojimi farani« in po svojih močeh rad pomagal nasledniku vse do srede avgusta, 18. 8. 2022, ko je zaradi oslabelosti našel oskrbo v Domu sv. Marte, v okviru Doma sv. Jožefa v Celju.

Poleg dušnopastirske skrbi za župnijo je več mandatov opravljal službo prodekana in dekana v dekaniji Zavrč in zato bil odlikovan kot »dekan emeritus«. Vedno je bil razumevajoč in moder mentor diakonom, ki so radi prihajali k njemu. Novo župnišče, lepo urejena župnijska cerkev in podružnične Cerkve na poseben način kažejo njegove sposobnosti in njegovo žrtvovanje za tamkajšnji kraj in tamkajšnjo župnijo. Njegova prijaznost, spoštovanje vsakega človeka in notranja mirnost, ki jo je izžareval, vse to je nagovarjalo tudi ljudi, ki niso bili tako tesno povezani z župnijo in skupnostjo Cerkve. Imenovanje za častnega občana Občine Cirkulane pove, kako spoštovan in priljubljen je bil med občani.

V nedeljo 11. februarja 2024, popoldne, so pokojnega župnika in č. dekana pripeljali v župnijsko cerkev sv. Barbare v Cirkulanah. Ob 17. uri je bila zanj molitev. Pogrebno sv. mašo in pogreb, je v ponedeljek, 12. 2. 2025, v Cirkulanah, vodil nadškof Alojzij Cvikl ob somaševanju škofa Andreja Glavana in 40 duhovnikov.

Naj gospod bogato poplača njegovo darovanje za župnijo, za dekanijo in za skupnost Cerkve in kraja.