Zahvalna1Dragi bratje in sestre! Vsako leto prvo nedeljo po prazniku vseh svetih obhajamo kot zahvalno nedeljo. Že sam mesec november se imenuje listopad, kajti listje pada z dreves in se tiho spušča na zemljo. Topli in dolgi dnevi postajajo krajši in hladnejši. Narava se pripravlja k počitku. Kmetje pospravljajo sadove s polj in čas je za pregled preteklega leta.

Mnoge kraje so letos prizadele vremenske ujme: močan veter, toča, poplave, plazovi, s tem pa je bila povzročena velika škoda, tako v naravi, na infrastrukturi, kot tudi na številnih objektih. Mnogi so to leto ostali brez poljskih pridelkov. Tako smo od blizu občutili, kako ni vse odvisno od nas in od našega dela. Hvala Bogu, da smo v teh nesrečah, bili priče veliki solidarnosti in medsebojni pomoči. Sveti Pavel v pismu Korinčanom (1,4) pravi: »Kaj imaš, česar ne bi prejel«?

V odnosu do Boga lahko hitro zaspimo. Zdi se nam kdaj, kot da je Bog daleč od nas, da ostaja gluh za naše prošnje, še posebej se nam to dogaja ob preizkušnjah, ki nas zadenejo. Pa temu pravzaprav ni tako. Tudi v težkih situacijah nam Gospod na pot pošilja ljudi, ki so nam pripravljeni pomagati in nam biti blizu…

Kljub vsem preizkušnjam, ki so nas letos zadele, ima vsak od nas tudi nešteto razlogov za zahvalo. Kot pastir naše mariborske nadškofije se želim ob zahvalni nedelji najprej zahvaliti vam duhovniki, redovnice in redovniki ter stalni diakoni, ki pričujete za evangelij z navdušenjem in pogumom. Sinoda nas vabi, da vedno bolj hodimo skupaj v odprtosti Božjemu Duhu.

Hvala vsem sodelavcem po naših župnijskih občestvih: članom ŽPS, GS, cerkvenim ključarjem, katehistinjam in katehistom, organistom in organistinjam, pevcem, bralcem beril, delivcem sv. obhajila, ministrantom, vsem, ki čistite in krasite naše cerkve, vsem gospodinjam, pomočnicam in pomočnikom, članom župnijskih karitas, članom molitvenih skupin, animatorjem mladinskih skupin in oratorijev. Hvala vsem, ki na kakršen koli način sodelujete, da so naša občestva živa in znamenje Božje navzočnosti med nami.

Hvala za vse nabirke , darove in prispevke za potrebe župnijskih skupnosti. Brez teh darov ne bi mogli opravljati pastoralnega in katehetskega poslanstva in ne vzdrževati in obnavljati naših cerkva in drugih župnijskih stavb.

Hvala za vse nabirke, ki jih oddajate na nadškofijo. Hvala tudi za vse druge darove, ki jih kot župnije in posamezniki namenjate za delovanje nadškofije in njenih  ustanov.

Še posebej sem vam  hvaležen za duhovno podporo, za vse vaše molitve, dobra dela in mašne daritve, s katerimi naše delo izročate Bogu in Materi Mariji.

Ko nam uspe narediti nekaj dobrega, to nosi na sebi Božji pečat. Prepričan sem, da Bog vse dobro, ki ga storimo, obrne tudi nam v dobro. Če znamo biti za vse to hvaležni, to med nami gradi mostove ljubezni in medsebojnega zaupanja in nam utira pot k Bogu!

Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit