Srce JJNa žegnanjsko nedeljo je nadškof Alojzij Cvikl v Žabljeku, v župniji Laporje, kapelo Srca Jezusovega na prošnjo župljanov in domačega župnika povzdignil v podružno cerkev. Ob tej priložnosti je blagoslovil nove klopi in novo spovednico, ki je delo arhitekta Jožeta Marinka.

Kapela Srca Jezusovega v Žabljeku je bila zgrajena leta 1931 po naročilu Neže Tkavc, domačinke iz Žabljeka, ki se je preselila v Boston. Gradnja je bila približno končana v poznem jesenskem času tistega leta, vendar ni bila dokončana. Dokončanje je bilo odloženo do poletja 1934.

Neža Tkavc je svoj rojstni kraj Žabljek zapustila pred prvo svetovno vojno in postala spremljevalka bogate ameriške gospe Rose Dexter. Ta ženska je veliko potovala pred vojno, med vojno pa se je z Nežo Tkavc odpravila na pot okoli sveta. Gospa Tkavc je pred potovanjem obljubila, da bo, če se varno vrnejo, postavila kapelo v čast Srcu Jezusovemu.

Kapelo je zasnoval mariborski arhitekt Max Czeike, ki je med vojnama močno zaznamoval arhitekturno podobo Maribora. Notranjost kapele je precej preprosta. Pokriva jo raven lesen strop. Kapelo krasijo tudi freske mariborskega cerkvenega slikarja Franja Horvata.