S. Sikosek

V  Domu sv. Lenarta, pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, je v sredo, 4. oktobra 2023 v Gospodu zaspal duhovnik klaretinec p. Stanislav Sikošek CMF, svoj čas župnik v Šmartnem ob Dreti, nato dolgoletni župnik v Kamnici. Njegov pogreb je bil v petek, 6. oktobra 2023 v Kamnici.

Molimo za njegovo večno življenje.