slika 1PRILOŽNOSTNI RAZSTAVI OB STOLETNICI IMENOVANJA DR. ANDREJA KARLINA ZA LAVANTINSKEGA ŠKOFA IN OB STOLETNICI ROJSTVA POMOŽNEGA ŠKOFA DR. VEKOSLAVA GRMIČA 

V letu 2023 mariborska nadškofija praznuje dve pomembni obletnici, stoletnico rojstva pomožnega škofa dr. Vekoslava Grmiča (1923–2005) in stoletnico imenovanja dr. Andreja Karlina (1857–1933) za lavantinskega škofa. Ker Nadškofijski arhiv Maribor hrani del njegove zapuščine, smo se z veseljem odzvali povabilu, da sodelujemo pri proslavljanju te pomembne obletnice. K sodelovanju smo pritegnili tudi Nadškofijski arhiv v Ljubljani, kjer tudi hranijo del njegovih spisov, predvsem iz časa njegovega službovanja v ljubljanski in deloma tudi tržaški škofiji. Tako smo v sodelovanju z Nadškofijskim arhivom v Ljubljani pripravili priložnostno razstavo o Karlinu kot duhovniku in škofu, ki je s svojim delom zaznamoval tri škofije: ljubljansko, kjer se je rodil in kjer je preživel prvih pet desetletij svojega življenja, tržaško-koprsko, kjer je škofoval od leta 1911 do 1919, in lavantinsko, ki jo je vodil od leta 1923 do 1933.

Prav tako smo pri pripravi razstave sodelovali z njegovimi sorodniki, predvsem družinama Karlin in Žagar iz Stare Loke. Še posebej smo hvaležni družini Žagar, ki nam je odstopila njegovo gradivo, predvsem dragocene fotografije in slike, ki so jih hranili. Za njihovo pripravljenost za sodelovanje se jim najlepše zahvaljujemo.

Bernard Geršak, ravnatelj Nadškofijskega arhiva Maribor

 

Med obletnicami, ki jih Nadškofija Maribor, praznuje v letu 2023, je tudi stoletnica rojstva teološkega pisatelja, profesorja in mariborskega pomožnega škofa dr. Vekoslava Grmiča (1923–2005). Pri počastitvi te pomembne obletnice, ki sovpada z stoletnico imenovanja škofa Karlina, smo sodelovali Nadškofija Maribor, Nadškofijski arhiv Maribor, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Stolna župnija Maribor. Skupaj smo organizirali spominski večer z otvoritvijo dveh priložnostnih razstav, ki ju je pripravil Nadškofijski arhiv Maribor, krajšim strokovnim posvetom, na katerem sta nekaj vidikov iz življenja in dela škofa Grmiča predstavila predavatelja dr. Aleš Maver in dr. Ivan Štuhec, in slovesno sveto mašo, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Na spominskem večeru je sodelovala tudi Teološka knjižnica Maribor, ki je razstavila nekaj Grmičevih del in učbenikov. Ob tem smo o Grmiču pripravili tudi krajšo zloženko oz. razstavni katalog, ki je dostopen na:

https://www.teof.uni-lj.si/vabljeni-na-razstavo-in-strokovni-posvet-grmic-karlin

Škof Grmič je s svojim delom korenito zaznamoval prostor in čas, v katerem je živel, zato je prav, da nekoliko obudimo spomin na velikega moža in osmislimo njegovo delovanje.

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek, prodekan TEOF UL