Srecanje pripravnikov na birmoPrejem zakramenta svete birme je pomemben, prazničen dogodek, ne le za mlade pripravnike, ampak je ponavadi skrbno načrtovan tudi v okviru župnije in družine. V priloženi mapi si lahko ogledate razpored birmovan po župnijah mariborske nadškofije, kot je v načrtu za leto 2023.

Razpored birmovanj 2023