grb1Škofijskemu duhovniku mariborske nadškofije, ki je bil obtožen storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletnih oseb v času, ko je kot misijonar deloval v Kongu, so bili s strani Nadškofije Maribor takoj po prejemu prijave, upoštevajoč Določila glede hujših kaznivih dejanj, pridržanih sodbi Kongregacije za nauk vere, kot izhajajo iz motuproprija Varovanje svetosti zakramentov, apostolsko pismo papeža Frančiška Vi ste luč sveta (VLS) in vodilo Vademecum 1.0 glede nekaterih točk postopka v obravnavanju primerov spolne zlorabe mladoletnih, ki so jih zagrešili kleriki, izrečeni previdnostni ukrepi: ni mu bilo dovoljeno delo z mladoletnimi in zadrževanje z njimi na samem ter reden stik s škofijskim ordinariatom in poročanje o svojem delu.

Prav tako je bila dana prijava na Policijo. Pisno smo zaprosili ordinarija kraja, kjer naj bi do zlorab prišlo, da v skladu s cerkvenimi normami začne preiskovalni postopek ter mu obljubila vso potrebno pomoč in sodelovanje (VLS čl. 2 § 3).

Nadškofija Maribor je o zadevi takoj obvestila Kongregacijo na nauk vere v Vatikanu (VLS čl. 3 § 1) in prejela njen odgovor, da se glede na že sprejete in izrečene previdnostne ukrepe počaka na izsledke predhodne preiskave.

S strani Dikasterija za nauk vere je Nadškofija Maribor prejela obvestilo, da je omenjeni dikasterij po skrbni proučitvi aktov preiskav, ki jih je ob sodelovanju apostolske nunciature naredil nadškof Nadškofije Mbandaka-Bokoro, prišel do zaključka, da glede klerika, na katerega se je nanašala prijava, ne obstaja fumus delicti (sum prekrška). Dikasterij je dodal, da so bile obtožbe lažne, z namenom pridobitve finančne koristi. Dikasterij je Nadškofijo Maribor obvestil, da je ta primer zaključen.

Nadškofija Maribor poudarja, da je v celotni fazi postopka delovala transparentno, sodelovala in izkazovala pripravljenost sodelovati z vsemi državnimi in meddržavnimi organi ter spoštovala kanonske norme kazenske narave. Zavzema se za ničelno toleranco do spolnih zlorab in iskanje resnice.

Maribor, 7. oktobra 2022

Glej tudi:

Izjava Nadškofije Mbandaka-Bokoro (francosko)

Razlagalna nota oficiala Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru