rhdrPrva nedelja v mesecu septembru je v župniji Ravne na Koroškem lepa nedelja ali žegnanje. Egidijeva nedelja je bila letos za župljane nekaj posebnega, saj smo po procesiji s štirimi oltarji med mašno daritvijo posvetili nov, kamniti oltar. V uvodu smo slišali:

»Kristus je pri zadnji večerji, ki jo je obhajal s svojimi učenci, naročil obhajati sveto evharistijo v njegov spomin. Pri tem obedu pa ni posvetil samo kruha in vina, ampak tudi mizo. Oltar, ki ga danes posvečujemo, bo pri vsaki sveti maši postavljen v dvorano zadnje večerje, kjer bo duhovnik, ki predstavlja Jezusa Kristusa, izvršil isto, kar je izvršil Jezus, ko je učencem naročil, naj to delajo v njegov spomin.

Priporoča se, da je oltar, ob katerem se zbirajo kristjani, nepremičen in iz trdega materiala. To pa zato, ker predstavlja Kristusa, ki je naša trdnost. Zato velja izrek: 'Oltar je Kristus'«.

Kar nekaj navzočih ljudi je posvetitev oltarja doživelo prvič. Bili so navdušeni. Posebej slovesno je bilo maziljenje oltarja, ko sem na pet mest zlil sveto krizmo in nato pomazal ves oltar. Oltar je s tem postal simbol Kristusa, ki se pred vsemi imenuje Maziljenec. Sledilo je prižiganje kadila na oltarju, ki je znamenje Kristusove daritve, ki na tem oltarju postaja trajna. Kakor se dviga kadilo, tako se tudi naše molitve s tega oltarja dvigajo k Bogu. Po pokaditvi so oltar pripravili za sveto daritev.

Pri sveti maši smo molili za vse, ki so na kakršen koli način pripomogli k postavitvi oltarja; za vse zbrane – žive kamne Cerkve; za nove delivce svetih skrivnosti, da bi na tem kraju ne stal samo kamen na kamnu, ampak, da bi lepota bogoslužja ob tem oltarju priklicala novih gorečih služabnikov evangelija.

Zahvala župniku, g. Ediju Vajdi, upokojenemu župniku, g. Slavku Beku, in vsem sodelavkam in sodelavcem za lepo pripravljeno slovesnost. Naj vsa prizadevanja blagoslavlja dobri Bog.