»Shalom – Mir vam bodi!«

Čeprav je Jezus skozi ves čas svojega delovanja govoril o miru, pa vendar te besede ne slišimo vse do križa. Na križu pa Jezus pravi: »Dopolnjeno je,« in to je njegov prvi shalom – mir, s katerim povzame svoje poslanstvo. Mir je dopolnjenost, je celota in zaključenost. Človek, ki je izpolnjen, živi v miru.

Prav tako slišijo to besedo učenci na veliko noč, ko je Jezus stopil mednje. Shalom ni samo pozdrav, ki ga verni Judje še danes tako radi uporabljajo, ta pozdrav za nas kristjane pomeni vse tisto, kar je Jezus zaslužil s svojim trpljenjem in smrtjo na križu.

Mir in velika noč sta tesno povezana. Obhajati veliko noč pomeni ustvarjati mir, pomeni, da smo se v postnem času spravili z Bogom, da smo očistili oči naših src in zopet našli pot k Bogu in k bližnjemu. Sveti Efrem Sirski, diakon iz 4. stoletja, nas v svoji postni molitvi uči, da naj najprej prosimo za čistost, ki pa ni samo čistost v smislu telesnih strasti, ampak pri njem pomeni čistost celovitost, pomeni videti vse v celoti, videti kot vidi Bog. Velika noč daje nov pogled na človeka, ki sedaj ni moj rival in nasprotnik, ampak je v Kristusu moj brat. Tako velikonočna skrivnost postane vseobsegajoč dogodek, ki edini daje odgovor na vprašanje o smislu našega življenja.

Ko se srečujemo z vojno v Ukrajini, s trpljenjem in smrtjo tolikih nedolžnih ljudi, z valom beguncev, ki trkajo na naša vrata, se nam pojavljajo vprašanja, na katere je težko najti odgovor. A vstali Gospod prihaja k nam in nam prinaša upanje z velikonočnim pozdravom: »Mir vam bodi!«

Velikonočno jutro nastopi takrat, ko gledaš v obraz drugega človeka in lahko v njem prepoznaš svojo sestro in brata, ko v njem prepoznaš človeka, ustvarjenega po Božji podobi. Če tega nismo sposobni, je v nas še vedno noč, pa četudi zunaj sije sonce.

Vstali Gospod prihaja k nam, da bi tudi mi postali nosilci miru, da ne bi stvari reševali z nasiljem, ampak z dialogom in spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka.

Veliko noč lahko resnično doživimo le, če smo v veri prepričani v resničnost oznanila, ki ga poslušamo, in ko Jezusa Kristusa sprejmemo za svojega osebnega Gospoda in Odrešenika. Bistvo naše vere pa je v tem, da sprejmemo odločitev, ki daje smisel in pravo smer našemu življenju.

Želim vam doživete in lepe velikonočne praznike, naj vstali Gospod utrdi in pomnoži našo vero in naj naša srca napolni z veseljem in upanjem!

+ Alojzij Cvikl DJ

mariborski nadškof metropolit