Pečati 1V petek, 14. januarja 2022, je nadškofa Alojzija Cvikla obiskal znani avstrijski teolog in zgodovinar Rudolf K. Höfer.

Ob tej priliki je nadškofu Cviklu slovesno izročil knjigo Die Siegel der Erzbischöfe und Bischöfe in der Salzburger Metropole, v kateri so poleg pečatov salzburških nadškofov predstavljeni pečati škofov vseh škofij z avstrijskega oziroma nekdanjega notranjeavstrijskega področja, ki so od preteklih do današnjih dni spadale pod salzburško metropolijo (krško-celovška, graško-sekavska, lavantinska oziroma danes mariborska škofija ter škofije Chiemsee, Leoben, Innbruck in Feldkirch). V knjigi so zajeti  vsi znani pečati (nad)škofov od najstarejših primerkov  do današnjih dni. Vsi pečati so predstavljeni tako s sliko kot z besedo: poleg tekstovnega opisa je vsak pečat prikazan še s fotografijo in v nekaterih primerih tudi z upodobitvijo oziroma sliko. V knjigi so zajeti tudi pečati lavantinskih škofov od prvega škofa Ulrika do nadškofa Cvikla.  Gospod Höfer se je želel nadškofu še posebej zahvaliti za vso njegovo pomoč pri popisu pečatov lavantinskih škofov.

Avtorja publikacije, ki je nastala na podlagi dolgoletnega projekta popisa pečatov, sta dr. Rudolf Höfer in dr. Martin Feiner.  Dr. Rudolf Höfer je avstrijski teolog in zgodovinar, izredni profesor cerkvene zgodovine na teološki fakulteti graške univerze in dolgoletni član štajerske deželne zgodovinske komisije. Dolga leta je deloval na področju izdajanja zgodovinskih virov s področja vitizacijskih ter ordinacijskih in konsekracijskih protokolov. Dr. Martin Feiner, ki je prav tako sodeloval v projektu popisa pečatov, je študiral zgodovino in teologijo in trenutno deluje kot učitelj v Lipnici na Spodnjem Štajerskem.