PLAKETA V nedeljo, 19. decembra, je bilo v župniji Maribor - Pobrežje posebej slovesno. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je na pobudo stolnega kanonika in župnika Stanka Praznika ter dekana in župnijskega upravitelja Igorja Ignacija Novaka, arhitektu, g. Ivu Goropevšku, podelil Slomškovo odlikovanje bl. Antona Martina Slomška. Slomškovo odlikovanje je arhitekt prejel ob svoji 80-letnici življenja. Ob priložnosti se je g. nadškof zahvalil še enemu pričevalcu vere, opernemu pevcu, g. Emilu Baroniku, ki na koru s svojim petjem dviga bogoslužje k Bogu. G. Ivo Goropevšek je Slomškovo odlikovanje prejel z naslednjo utemeljitvijo:

Utemeljitev

Gospod Ivo Goropevšek, arhitekt, je v širši javnosti poznan po več uresničenih odmevnejših projektih in pušča vidne sledi svojega delovanja na področju arhitekture. Letos obhaja svoj 80-letni življenjski jubilej, zato želi biti to priznanje Nadškofije Maribor predvsem znamenje pozornosti in zahvale za njegov prispevek na področju cerkvene arhitekture. Ni mogoče na kratko predstaviti obsežnega dela gospoda Goropevška na področju cerkvene arhitekture, zato omenimo le bistvene razsežnosti njegovega delovanja na tem področju:

 

  • Skupaj z arhitektom prof. Borutom Pečenkom je soavtor projekta nove župnijske cerkve Marije Matere Cerkve v Mariboru, na Pobrežju, ter tudi pripadajočih prostorov ob tej cerkvi. Po nenadni smrti prof. Boruta Pečenka je g. Goropevšek kot arhitekt ves čas usmerjal zastavljeni projekt in pri tem dokazal svojo strokovnost, obenem pa tudi širino. Ta širina se je posebej pokazala v dialogu in sodelovanju z drugimi umetniki, sodelujočimi pri projektu, in v sodelovanju z domačim župnikom. Ob skrbi za osnovno sporočilnost objekta z arhitekturnega vidika, je bil vedno znova odprt še za mnenja drugih. V mnenju drugih je znal videti možnost za dodane vrednosti pri širšem gledanju na projekt. Že ob začetku tega projekta je poudaril, da je naloga arhitekta pripraviti prostor, oprema pa pripada umetnikom. Vendarle pa je po drugi strani pri celotnem projektu odločilno, da pride do sodelovanja med arhitektom in drugimi sodelujočimi. Projekt Cerkve na Pobrežju je sad takšnega plodnega sodelovanja.
  • Tesno sodelovanje g. Goropevška z umetniki iz Češke je pritegnilo zanimanje pristojnih v Starem Mestu na Moravskem za njegove projekte. Izkušnja plodnega sodelovanja je postala na poseben način rodovitna, ko so mu v omenjenem mestu na Moravskem zaupali projektiranje novega sakralnega prostora - cerkve Svetega Duha. Ta projekt je sprejet z velikim odobravanjem predstavnikov tamkajšnje cerkvene, pa tudi krajevne, mestne oblasti. Gre namreč za projekt, ki ima s svojo umestitvijo v prostor enkratno in izvirno sporočilnost.
  • Zelo pomemben samostojni projekt g. Goropevška je tudi nova župnijska cerkev blaženega škofa Antona Martina Slomška, v župniji Maribor – Košaki. Začetek gradnje te cerkve sega v leto 2008. Ves čas nastajanja novega župnijskega centra v Košakih arhitekt Goropevšek pri projektu tvorno sodeluje in prispeva odločilni delež. Tudi z njegovo pomočjo in po njegovi zaslugi je bilo mogoče izgradnjo cerkve v Košakih dokončati do stopnje, da je bila 28. septembra 2019 slovesno posvečena.

Pri oblikovanju sakralnega prostora g. Goropevška vodi najprej želja ustvariti estetsko primeren prostor za molitev, prostor, kjer se človek lahko sreča z Bogom. Obenem pa seveda mora arhitekt poskrbeti, da bo prostor primeren in praktičen za zbiranje ljudi, bodisi pri bogoslužju, ali ob raznih drugih srečanjih. Reči moremo, da se arhitekt Ivo Goropevšek zgleduje po velikem slovenskem mojstru, arhitektu Jožetu Plečniku, tako da njegovi projekti na izviren način razodevajo njegovo dojemanje dimenzije duhovnega. Njegovi projekti na ta način dobivajo svojstveno, umetniku lastno sporočilnost, ki pa je nadčasovna in človeka spontano in jasno nagovarja in vabi: »Kvišku srca!«

Ob vsem povedanem smemo reči, da slavljenca pri načrtovanju navdihuje Slomškova misel, da je župnijska cerkev kakor »srce« župnije. Kakor v telesu po žilah prihaja iz srca življenje do vsakega telesnega dela, tako prihaja novo, Božje življenje iz župnijske cerkve v sleherni dom v kraju in v vsako človeško srce. Za vse naštete zasluge podeljujem g. Ivu Goropevški ob okroglem življenjskem jubileju, na predlog duhovnikov, stolnega kanonika in župnika Stanka Praznika ter dekana Igorja Novaka, odlikovanje mariborske nadškofije:

MEDALJO MARIBORSKE NADŠKOFIJE Z RELIEFNO PODOBO BLAŽENEGA ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKA.

Spoštovani odlikovanec! Iskreno Vam čestitam za Vaše dosedanje delo na področju arhitekture. Želim Vam še naprej trdnega zdravja, da boste mogli tudi še v prihodnje naredili veliko lepega in dobrega za skupnost Cerkve in za našo širšo družbo nasploh!

V Mariboru, na god sv. Lucije, 13. decembra 2021

msgr. Alojzij Cvikl  DJ

mariborski nadškof metropolit