grb1ODSLOVITEV IZ KLERIŠKEGA STANU

Škofijski duhovnik mariborske nadškofije Anton Kmet je bil v upravnem kazenskem postopku spoznan za krivega spolne zlorabe mladoletne osebe. Z izvensodno odločbo mu je bila 28. junija 2021 naložena zakonita kazen odslovitve iz kleriškega stanu (kan. 290 tč. 2). Kanonski ukrep odslovitve je Kongregacija za nauk vere dokončno potrdila z dopisom 5. oktobra 2021. Upravni kazenski postopek je v tem primeru zaključen. Obtoženi je bil 22. oktobra 2021 seznanjen z zaključkom upravnega kazenskega postopka. S tem dnem so mu ugasnile vse pravice, ki izvirajo iz duhovniškega posvečenja, z upoštevanjem kan. 291 Zakonika cerkvenega prava. Žrtev in vse, ki so bili vpleteni v upravni kazenski postopek, priporočamo v molitev, da se v Cerkvi ponovno vzpostavi pravičnost.

Maribor, 10. novembra 2021

Nadškofija Maribor