Zahvalna1

 Zahvalna nedelja ima namen, da v darovih, ki jih dan za dnem prejemamo, znamo prepoznati Njega, ki je izvor vsega dobrega.

Na zahvalno nedeljo pred oltar ne položimo samo sadov zemlje, ki nam daje vsakdanji kruh, ampak želimo položiti tudi našo zahvalo za zdravje. V času koronavirusa smo vsak trenutek v strahu, da se tudi mi okužimo in zbolimo. Biti hvaležen za zdravje pomeni biti tudi soodgovoren, tako za svoje zdravje, kot tudi za zdravje drugih.

Prav tako se moramo zahvaliti za vsa prizadevanja za skupno dobro, za pravičnost, spoštovanje drug drugega, za čut solidarnosti in prijateljstva. Brez tega bi težko živeli, saj nam je povezanost z bližnjimi v veliko oporo, posebno še v trenutkih, ko se čutimo osamljene, ko kdaj s strahom gledamo v prihodnost.

Zahvalna nedelja želi v nas prebujati čut odgovornosti do okolja, v katerem živimo. Na žalost je današnja slika našega odnosa do okolja zaskrbljujoča. Neprestano brezvestno izčrpavanje zakladov, ki jih v sebi nosi zemlja, pelje v pogubo planeta. Taljenje ledu na zemeljskih tečajih, velika onesnaženost zraka in zemlje itd, že imajo hude posledice, ki pa se bodo še stopnjevale, posebej še, če se bo takšen brezvesten odnos do okolja nadaljeval.

Človek ni samo bitje iz mesa in kosti, zato nas zgolj materialne dobrine ne morejo osrečiti. Človek je tudi duhovno bitje, ustvarjen po Božji podobi: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! … Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril« (1 Mz, 1, 26-27).

Po Cerkvi, ki je »vesoljni zakrament odrešenja«, Jezus Kristus do konca sveta odrešuje človeka:  »Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1Tim 2, 4). Za delo Kristusovega odrešenja, ki se nam daruje v zakramentih in v Božji besedi, se danes Bogu zahvalimo in ga prosimo, da bi bili v veri vedno bolj trdni in goreči.

Mnogo razlogov je za hvaležnost Bogu in drug drugemu! Zato, hvala vam, spoštovani duhovniki in stalni diakoni, za vaše poslanstvo in nesebično razdajanje v vam zaupanih občestvih. Iskreno se vam zahvaljujem za oddane binacije in trinacije, za mašne intencije in za vaše prostovoljne darove, ki so izraz vaše dobrote in naklonjenosti.  

Hvala vsem vašim sodelavcem: članom župnijskih pastoralnih svetov, župnijski gospodarskih svetov, cerkvenim ključarjem, katehistom/injam, pevcem, bralcem, ministrantom, vsem, ki čistite in krasite naše cerkve. Hvala vsem, ki na kakršen koli način sodelujete in pomagate, da so naša občestva živa in znamenje Božje navzočnosti med nami.

Hvala vernikom, tudi za vse darove in prispevke, ki jih prispevate za potrebe župnijskih skupnosti in vesoljne Cerkve. Brez teh darov ne bi mogli uresničevati pastoralnega poslanstva in obnavljati ter vzdrževati naših cerkva in ostalih prostorov, kjer se odvija pastoralno delo.


Še posebej sem hvaležen za duhovno podporo, za vse vaše molitve, dobra dela in mašne daritve, s katerimi naše delo skupaj izročamo Bogu in njegovi materi Mariji.

Dragi bratje in sestre, hvala za vse delo in vso pomoč, ki ste  jo pokazali v tem letu. Bog naj stotero povrne vašo dobroto in čut za naše skupno dobro.

Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit