V nedeljo, 11. julija, popoldne smo v procesiji v nadžupnijsko cerkev sv. Jurija pospremili Marijo Magdaleno Novak, katere devištvo je Cerkev s posebnim obredom posvetila. Marija Magdalena se je odzvala klicu Ženina in se odločila o Gospodovi ljubezni v svetu pričevati z devištvom. Nadškof Alojzij Cvikl, ki je vodil slovesnost, je v pridigi dejal:

 

»Danes bomo priča obredu 'posvetitve devic', ko bo Marija Magdalena zaobljubila devištvo. Ne kot izpolnitev osebne želje, ampak kot odgovor na Božje povabilo, da bi s svojim življenjem odsevala obličje Cerkve, Kristusove neveste, ki je devica, kljub temu, da je sestavljena iz grešnikov, po božji milosti spočenja in daje rast novemu človeku … Za življenje devic so značilne tri stvari:

  • Biti posvečena devica pomeni biti celostno za Boga, ne da bi se odmaknila iz okolja, ampak si ravno v tem okolju poklicana, da pričuješ v slogu evangeljske bližine.
  • Deviško življenje pomaga Cerkvi ljubiti uboge, ki jih je med nami vedno več.
  • Bodi žena usmiljenja, s čutečim srcem in z iskrenim življenjem po evangeliju in oznanjaj polnost življenja.

Mariji Magdaleni – Marinki želimo, da bi bila v svojem poslanstvu zvesta Tistemu, katerega nevesta je postala.