Dragi verniki in ljudje dobre volje!

»Vstal je in živi!« To sporočilo je temelj naše vere. To je naše upanje. Lansko leto, ko smo obhajali veliko noč pri zaprtih cerkvah, smo si rekli: »Enkrat bomo že potrpeli«. A po letu dni, se zgodba ponavlja.

Očitno so bile samo sanje, da bomo ta virus hitro premagali. Letos vemo, da bo vse skupaj trajalo dlje časa. Mnoge se je zato začel polaščati strah, druge jeza ali pa negotovost.

V to stanje negotovosti in bolečine prihaja velikonočno sporočilo, da je Gospod premagal smrt in živi.

To oznanilo ni aktualno samo za ta čas koronavirusa, je oznanilo, ki v vseh časih in vseh situacijah prinaša veselje in upanje.

Veselje velike noči me doseže, ko v globini mojega srca začutim, kako se Vstali Gospod sklanja tudi k meni: »Ne bojte se. Pred vami pojdem v Galilejo!«

Galileja je kraj našega vsakdanje življenja. Je kraj težav, osamljenosti, pa tudi novih priložnosti.

Potrebno je prehoditi pot do tega spoznanja, da Gospod ni mrtev, ampak živi. Potrebno je biti iskren, iskati in se ne naveličati. Ko pridemo do te vere, potem naše vsakdanje življenje postane prostor Božjega vstopanja in razodevanja.

Kljub temu, da bo tudi letošnja velika noč drugačna, kot smo jo pričakovali, ko bomo morali veliko noč obhajati zopet v krogu svoje družine, ali pa celo sami zase, pustimo, da nas to velikonočno sporočilo poveže v skupnost, v družino božjih otrok.

Dragi verni in ljudje dobre volje, želim vam, da bi letošnji velikonočni prazniki kljub situaciji, v kateri se nahajamo, bili lepi, notranje doživeti. Naj poglobijo in utrdijo vašo vero, da je Kalvarija le postaja na poti do Jezusovega vstajenja na velikonočno jutro!

 

+Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit