2. orgle»Položaj postavitve in bogata oblika pročelja sta botrovala temu, da imajo orgle kar 162 pročelnih piščali, to je verjetno največ v Sloveniji. Po prvotni dispoziciji je bilo predvidenih 32, ker pa so med pogovori z organistom in g. župnikom na dan prihajale nove ideje, smo dispozicijo razširili, tako da imajo orgle sedaj 38 registrov

Zapis zgoraj je vzet iz knjižice Nove orgle na Pobrežju, s podnaslovom Glasba je uvod v večno življenje, ki je izšla ob priložnosti blagoslova novih orgel. Desetletni projekt, začetki segajo v leto 2010, je v nedeljo, 6. septembra, z blagoslovom dosegel svoj konec. Sedaj bodo orgle po rokah spretnih organistov zbrane nagovarjale in navduševale za večno življenje.

Po uvodnem znamenju križa je sledil blagoslov vode in blagoslov orgel na koru. Po blagoslovu so se oglasile orgle in nato bogoslužje dvigale k Bogu. Pred sklepnim blagoslovom je vodja Orglarske delavnice Maribor, g. Andrej Dvoršak, kratko predstavil orgle (daljša predstavitev je namreč potekala večer prej), in se zahvalil župniku in kanoniku g. Stanku Prazniku, arhitektu g. Ivu Goropevšku, organistu mag. Robertu Kampletu,
dr. Mateju Podstenšku, župnijski kuharici ge. Cilki in svojim sodelavcem, g. Sandiju Potočniku in Maticu Mesariču, ki sta orgle intonirala in uglasila, ter sodelavcem, g. Mirku Bratuši, g. Danilu Bunderli, g. Damijanu Dvoršaku, g. Janezu Jezerniku, g. Tomiju Lesjaku, g. Robertu Letonji, g. Boštjanu Preglu in g. Tonetu Zidarju.

»Orgle so postavljene in so vaše, to je največje priznanje vam vsem in zato velik Bog plačaj vsem živim in pokojnim darovalcem.« Tako se je župnik in kanonik Stanko v knjižici zahvalil, zahvalo je ponovil tudi na koncu pred sklepnim blagoslovom. Ljudje so njegova prizadevanja nagradili z glasnim in dolgim aplavzom.