Mitja Franc SDB, duhovnik salezijanske skupnosti v Celju, je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko   – 1. 8.

Anton Furar, župnik pri Sv. Jakobu v Slovenski goricah, se je odpovedal službi župnika v tej župniji. Dodeljen mu je enoletni bolniški dopust – 1. 8.

Feliks Golob SDB, kaplan v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je razrešen kaplanske službe, ostaja pa v isti župniji kot duhovni pomočnik – 1. 8.

Marjan Kokalj DJ, župnik Univerzitetne župnije v Mariboru, je na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen župniške službe in bo duhovniško službo v prihodnje opravljal v ljubljanski nadškofiji – 1. 8.

Jožef Lipovšek, župnik župnije sv. Petra pri Mariboru – Malečnik, se je odpovedal župniji in bil imenovan za upravitelja župnij Črna, Javorje in Koprivna – 1. 8.

Robi Sekavčnik, upravitelj župnij Črna, Javorje in Koprivna, je razrešen uprave teh župnij in imenovan za upravitelja župnije Sv. Jakob v Slovenskih goricah in za upravitelja Univerzitetne župnije v Mariboru – 1. 8.

Matija Tratnjek, slovenski duhovnik na Dunaju, je prejel dovoljenje za pastoralno delo med slovenskimi izseljenci za nadaljnje petletno obdobje.

Mag. Sebastijan Valentan, zaključuje dodeljeni študijski dopust in je imenovan za upravitelja župnije sv. Petra pri Mariboru – Malečnik. Bival bo v župnišču župnije Maribor – Pobrežje, Kosovelova ul. 1, Maribor – 1. 8.