SVETO TRIDNEVJE Skupaj s slovenskimi škofi vas vabim, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

 

Cvetna nedelja, 5. april 2020

Vabljeni, da spremljate prenos svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Doma pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite z blagoslovljeno vodo.

 

 

 

 Blagoslov zelenja 

V kolikor ne boste v tem času zbrano spremljali prenos, opravite tale obred:           

Se pokrižate in se spomnite blagoslovov preteklih let.

Nekdo prebere evangeljski odlomek

Iz svetega Evangelija po Mateju

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel:

»Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:

Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali.

Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:

»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!«

Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«

To je Kristusov Evangelij

Lahko izrazimo kakšno prošnjo.

Molitev Oče naš….

Oče ali mati zmoli:

Molimo.

O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del.

Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite (po možnosti z blagoslovljeno) vodo.

Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.

 

Veliki četrtek, 9. april 2020

Vabim vas, da se ob 18.00 od doma pridružite v molitvi, ko bodo duhovniki sami po cerkvah maševali za vas in po vaših namenih. V tem času lahko molite rožni venec s prošnjo za duhovne poklice in/ali 18. In 19. poglavje Janezovega evangelija (pasijon).

 

Veliki petek, 10. april 2020

Obred velikega petka bomo obhajali ob 18.00. Vabim vas, da se v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako vabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer) ali sami zmolite križev pot.

 

Velika sobota, 11. april 2020

Škofje vabijo vse vernike, da pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

 

Blagoslov velikonočnih jedil

V teh razmerah lahko opravite kratko domače bogoslužje in tudi sami blagoslovite velikonočna jedila:

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

"Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih."

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

"Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta."

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil  z blagoslovljeno vodo.

Molimo.

Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vigilijo bomo po vseh cerkvah v Sloveniji obhajali ob 20.00. Vabljeni ste, da v molitvi s prižganimi svečanimi od doma spremljate bogoslužje.

Povabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

 

Velika noč, 12. april 2020

Ob 8.00 bodo zvonovi zvonili in vas vabili, da se zberete na velikonočni zajtrk in zmolite naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vabim vas, da ob 10.00 spremljate prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO2).

Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajte prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

 

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

Da se prepreči nevarnost širjenja epidemije so obiski odpovedani.

 

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

Vabim vas, da ob 10.00 spremljate prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO2).

 

Zvonjenje

Tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih bo zvonilo po običajnih urah. Zvoni se v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vas bo vabilo k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Ta dan prižgete sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.