image 6334680 2

Ob tem, ko so slovenski škofje ordinariji vernikom podelili spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši, so obenem vernikom priporočili, naj nadomestijo to svojo odsotnost z bogoslužja z osebno molitvijo, postom in dobrimi deli, s prebiranjem Božje besede, spremljanjem sv. maše po radiu ali televiziji, oziroma prek spleta ter s prejemom duhovnega obhajila. Primerno je, da se verniki, posebej še v času večernega zvonjenja Avemarije duhovno povežemo v zavesti, da smo združeni v molitvi za vse bolne, za zdravstveno osebje in nasploh, da bi nas Gospod v svoji dobroti rešil iz te preizkušnje.

 

Molitev za zdravje v času epidemije

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Oče naš…. Zdrava Marija …. Slava Očetu …

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Bl. škof Anton Martin Slomšek – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Duhovniki pri svetih mašah, ki jih obhajajo, zasebno, brez udeležbe vernikov, pri prošnjah za vse potrebe redno dodajo prošnje, ki jih v svojih molitvah molimo tudi mi:

  • Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih
    bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  • Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  • Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh
    težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

 

Nekaj predlogov za osebno molitev in spremljanje bogoslužja:

Možnost za spremljanje sv. maš prek medijev

Izbrane in ponujene duhovne vsebine na spletni strani SŠK

Duhovno obhajilo

Magnifikat (Družina)

Spološne molitve