SodisceV petek, 24. 1. 2020 je mons. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit v Mariboru pripravil srečanje dveh metropolitanskih cerkvenih sodišč. Srečanja so se udeležili sodniki, advokati in drugi uslužbenci cerkvenih sodišč iz Maribora in Ljubljane. Navzoče sta najprej pozdravila predsednik cerkvenega sodišča v Mariboru dr. Stanislav Slatinek in predsednik cerkvenega sodišča v Ljubljani dr. Andrej Saje.

V pozdravu je dr. Stanislav Slatinek orisal podobo cerkvenega sodnika, kot jo opisuje papež Frančišek v govorih rimski roti. Za cerkvenega sodnika je pomembna človeška zrelost: da skrbi za jasne sodbe, da je pri sojenju zadržan do osebnih mnenj in vedno sposoben vstopiti v miselnost skupnosti. Sodnika mora voditi želja spoznati jedro problema strank. Zato temeljito proučuje vse spise in dokaze. Sodnika mora odlikovati tudi sodniška zrelost, da je pri svojem delu strokoven, pravičen in zvest resnici. Pastoralna zrelost sodnika pa je v njegovi odprtosti za duha služenja in za pastoralno ljubezen.

V nadaljevanju je dr. Slatinek opisal še najpomembnejše naloge cerkvenega sodnika. Sodnik oznanja resnico o zakonski zvezi. Zaročencem govori, da je zakonska zveza nerazvezljiva, ena in odprta za rojevanje. Mlade, ki se odločajo za zakon poučuje o tem, kako Bog kliče zakonce, da si medsebojno pomagajo in se drug drugemu darujejo. Zato zakonska zveza ni nedosegljiv ideal, ampak stvarnost, ki jo lahko živijo vsi krščeni. Sodnik ugotavlja tudi obstoj hibe v privolitvi. Njegova prednostna naloga je, da odkrije ali sta imela zaročenca ob sklenitvi zakona pravi namena in če sta razumela vsebino krščanskega zakon. Zmote glede tega (npr. glede enosti, nerazvezljivosti in zakramentalnega dostojanstva) naredijo zakon ničen samo takrat, kadar odločujoče vplivajo na voljo. Ob sklepu pozdravnega govora je sodnike povabil, da bi se zavzemali za tako imenovani »katehumenat« zaročencev, oz. za posebno pripravo zaročencev na zakon. Mlade je namreč treba vzgajati, da ponovno odkrijejo zakon po Božjem načrtu in se ob pripravi srečajo z vero, ki jim bo pomagala ohranjati zvestobo za vedno.

Sledil je pozdrav mariborskega nadškofa metropolita:

V drugem delu srečanja so se sodniki pogovarjali o svojem delu v preteklem koledarskem letu 2019 in izrazili veselje nad uspešnim skupnim sodelovanjem v letu 2020.

Povezava

Dr. Stanislav Slatinek

Predsednik metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru