st cecilia pravaDanes goduje sv. Cecilija, vaša zavetnica. Ob tem vašem prazniku vam izrekam najprej hvaležnost za vaše služenje. Brez petja so naša bogoslužja osiromašena, kajti petje vernikom pomaga najti pot k Bogu in ga častiti. Hvaležen sem vam za vaš trud in čas, ki ga namenjate tako za vaje, kot za sodelovanje pri sv. maši in drugih liturgičnih opravilih. Želim vam, da bi ob petju doživljali bližino Boga in iz tega odnosa z Njim črpali moč za vsakdanje življenje, ki naj bo napolnjeno s srečo in mirom!

Naj Vas na priprošnjo sv. Cecilije spremlja obilen Božji blagoslov!      

msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit