J. berginc

V mesecu juniju, ki je »duhovniški« mesec, saj duhovniki ta čas obhajamo obletnico svojega mašniškega posvečenja, je 5. 6. 2019, v Domu sv. Marte, pri sv. Jožefu nad Celjem, odšel v večnost duhovnik, upokojeni župnik, Jože Berginc. Rojen je bil 15. avgusta 1952 v Laškem. Po uspešno opravljeni maturi na celjski gimnaziji, je razmišljal, kaj lahko v življenju stori, da bi bilo ljudem lepše, posebej v družinah. Odgovor je našel v duhovniškem poklicu. Vstopil je v mariborsko bogoslovje in bil na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, 29. junija 1977, v mariborski stolnici posvečen v duhovnika.

Prvih šest let je duhovniško službo opravljal kot duhovni pomočnik in kaplan v župniji Velenje – Sv. Marija (1977 – 1984). Od tam je odšel najprej za eno leto za kaplana v župnijo Maribor – Tezno (1984 – 1985), nato za kaplana na Muto (1985 – 1991). 1. avgusta 1991 je bil imenovan za župnika pridruženih župnij Pernice in Trbonje in v tej službi, kljub bolezni, vztrajal do 1. avgusta 2008. Gibanje fokolarjev, znano tudi kot »Marijino delo« ter tesna duhovna povezanost s sobrati v okviru tega gibanja, vse to je Jožetu dajalo moč in trden duhovni okvir, da se je pogumno bojeval z boleznijo in vztrajal. Kljub temu, da je službo župnika opravljal v dveh sosednjih župnijah je bival v duhovniški skupnosti na Muti, kar mu je zelo veliko pomenilo.

Kot upokojeni župnik se je skupaj s sobratom Antonom Šerugo za eno leto naselil v župnišču v Martjancih, nato se je za nekaj let vrnil nazaj na Muto in tam po svojih močeh še pomagal v dušnem pastirstvu. V oktobru 2015 pa se je odšel v Dom sv. Marte, pri sv. Jožefu nad Celjem in od tam, kolikor so mu moči dopuščale, pomagal, kot spovednik v petrovški baziliki.

Jože je bil zgleden in požrtvovalen duhovnik, z visokimi ideali. Hkrati pa je bil zelo preprost, človeški in blizu ljudem, posebej še bolnikom. Naloženi križ je vsak dan vdano, z vero in potrpežljivo nosil za Gospodom.

Pogrebno slovo od duhovnika Jožeta je bilo v torek, 11. junija 2019. Od 9. ure naprej je bila krsta položena v cerkvi sv. Jožefa nad Celjem. Mnogi rojaki iz Laškega, predvsem pa verniki iz župnij, kjer je opravljal duhovniško službo, so prišli in se hvaležno, v molitvi spominjali njegove prijaznosti, duhovniške razpoložljivosti in požrtvovalnosti. Ob 13. uri je bilo somaševanje, ki ga je vodil nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ. Ob njem so bili pri oltarju: upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek, upravitelj celjske škofije Rok Metličar in 56 duhovnikov. Po pogrebni sv. maši pa je bil pogreb na celjskem pokopališču.

Gospoda prosimo, da bi ob njegovem življenjskem zgledu mladi našli dovolj poguma, da bi z velikim zaupanjem stopili na pot za Gospodom. Pokojni duhovnik Jože pa naj se po končani daritvi zemeljskega življenja spočije in naj bo čim prej v polnosti deležen ljubezni Jezusovega srca, ki je »bogato za vse, ki ga kličejo« in vanj zaupajo.