Stanislav Celec

V sredo, 8. maja 2019, je v mariborskem UKC odšel v večnost župnik župnije Maribor – Brezje Stanislav Celec. Rojen je bil 7. oktobra 1942 v župniji Pečarovci. V odločitvi, da postane duhovnik, ga je pot vodila v takratno Škofijsko gimnazijo v Vipavo, kjer je maturiral. Po opravljeni maturi se je vpisal na ljubljansko teološko fakulteto in obiskoval predavanja v Ljubljani in v Mariboru.

Na praznik apostolov sv. Petra in Pavla, 29. junija 1969, je bil v Murski Soboti posvečen v duhovnika. Po novi maši v domači župniji so se vrstila duhovniška službena mesta: duhovni pomočnik v župniji Ravne na Koroškem (1969 – 1970), kaplan v Brežicah in v pri sv. Danijelu v Celju (1970 – 1974). Nato je sedem let upravljal župnijo Koprivnica (1974 – 1981). Leta 1981 je prišel v župnijo Maribor - Brezje in kot župnik vodil to župnijo 38 let, vse do smrti.

Duhovnik Stanislav je bil na vseh postajah svojega duhovniškega službovanja zvest oznanjevalec Jezusa Kristusa in s svojim optimizmom pričevalec njegovega vstajenja. Tudi v zadnjem obdobju, ko ga je pestila bolezen, je ostal optimist. Nič ni bilo takega, kar bi ga odvrnilo od evangeljskih in duhovniških idealov. Povsod, kjer je služboval, je z veseljem in ljubeznijo opravljal duhovniško službo, skrbel za lepo, dostojno bogoslužje in si prizadeval za vzgojo bogoslužnih sodelavcev. Kot župniku mu je bila naložena tudi skrb za materialno dobro župnije. Tako je še v zadnjem obdobju življenja zastavil vse moči, da je, ob pomoči župljanov in dobrotnikov, poskrbel za nove cerkvene klopi in za novo elektrifikacijo župnijske cerkve v Brezju.

Kljub telesni oslabelosti, si je srčno želel, da bi letos poleti med svojimi župljani še mogel obhajati svoj zlatomašni duhovniški jubilej, a Bog je v svoji previdnosti odločil drugače. Ob praznovanju letošnje velike noči je postal Jezusu blizu tudi po svojem trpljenju. Na cvetno nedeljo je lahko le še skozi okno župnišča spremljati vernike, ki so v procesiji vstopali v cerkev k bogoslužju. Na velikonočno jutro je zbral vse svoje moči, da je šel v cerkev in bil navzoč pri slovesnem vstajenjskem bogoslužju. Kmalu po veliki noči je moral oditi v bolnišnico. Pred tem je poklical sobrata in prosil za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Z vero in zaupanjem je zadnje dneve svojega zemeljskega življenja prejemal sv. obhajilo in bil bolnišničnemu duhovniku hvaležen za obiske, molitve in duhovne spodbude.

Slovo župljanov od njihovega dolgoletnega župnika je bilo zaznamovano s hvaležnostjo in z velikonočnim upanjem. Že dan pred njegovim pogrebom so mnogi prišli v župnijski cerkev in so se v molitvi hvaležno od njega poslavljali. Zvečer so se vernikom ob oltarju pridružili duhovniki mariborske dekanije in zanj opravili sv. daritev.

Njegov pogreb pa je bil v petek, 10. maja 2019. Pogrebna sv. maša je bila v cerkvi Marije, matere Cerkve na Pobrežju. Ob mariborskem nadškofu metropolitu msgr. Alojziju Cviklu sta  bila pri oltarju tudi upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek, škof dr. Stanislav Lipovšek ter 44 duhovnikov. Nadškof Cvikl je v homiliji duhovnika Stanislava označil kot človeka trdne vere, zato zaupamo, da je sobrat Stanislav že zaslišal glas Vstalega in da uživa polnost Božje bližine, ki jo je dan za dnem iskal in v katero je vodil njemu zaupane farane. Od pokojnega so se poslovili: škof Stanislav Lipovšek, ki je izrazil hvaležnost za bližino s pokojnim že v bogoslovskih letih. Vse to se je nadaljevalo v letih, ki sta jih skupaj preživela kot kaplana v župniji sv. Danijela v Celju. Prav tako je omenil, da je Božja previdnost hotela, da ga je prav on zamenjal kot župnik v župniji Maribor – Brezje. V imenu sodelavcev in župljanov se je od njega poslovila katehistinja Andreja Štunf, v imenu duhovnikov sošolcev župnik Anton Perger. Dolg pogrebni sprevod se je nato razvil proti duhovniškim grobovom na mariborskem pobreškem pokopališču, kjer pokojni župnik Stanislav čaka vstajenja.

Naj mu bo Gospod bogat plačnik in naj v miru počiva!